Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ludowe źródła kultury edycja I: Religijność ludowa – Swołowo

Conference

Thu. 26.05.2022 | 09:00 -
Fri. 27.05.2022 | 22:00 o' clock
Prof. Dr. Miloš Řezník

Organizatorzy:
Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich, Akademia Pomorska w Słupsku
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Współorganizator: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Miejsce: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Ludowe źródła kultury to wydawałoby się oczywisty zespół problematyki występujący przy analizie procesów cywilizacyjnych. Jednakże szczególnie w polskiej tradycji badawczej epitet „ludowy” naznaczony jest nieneutralnym czynnikiem semantycznym, który należy w dzisiejszej rzeczywistości kulturowej zredefiniować. Jest to konieczne, ponieważ dawne systemy opisu nie są na tyle operatywne, aby współczesne konteksty ludowości przedstawić w realiach postmodernizmu. Warto zatem rozważyć, co w istocie jest ludowym źródłem kultury i na ile pomocny jest tutaj namysł historii społecznej czy też krytyki archetypiczno-religioznawczej? Należy również wskazać na produktywność analizy przestrzeni wiejskiej oraz ekspansję środowiska miejskiego i jego „folkloru”? Dodatkowo zarysowuje się konieczność zdefiniowania relacji semantycznych pomiędzy tradycyjnym rozumieniem ludowości (wiejskości) i masowości (kultura popularna). W przypadku konferencji organizowanych na Pomorzu należy stale pamiętać o napięciu pomiędzy ludowością a etnicznością, stąd ludowe źródła kultury dla żywiołów narodowych Polaków, Niemców i Kaszubów mogą być rozumiane odmiennie.

PROGRAM

 

 

04
Jul
Conference
History from below: Microhistorical Approaches to the History of East European Jewry
Read more