Olha Krasko: Strategie życiowe i motywacje wykładowców i studentów Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina

Kolloquium

Wed. 08.11.2023 | 11:00 o' clock
Warschau

Dr. Olha Krasko: „Strategie życiowe i motywacje wykładowców i studentów Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina po 24.02.2022 (na podstawie materiałów z projektu historii mówionej 'Uniwersyteccy ludzie i wojna')“

Das Kolloquium findet auf Polnisch statt.

22
Apr
Conference
Workshop „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Read more