Contact


Deutsches Historisches Institut Warschau

Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
PL-00-540 Warszawa

Tel.: +48-22-525 83-00
Fax: +48-22-525 83-37

27
Sep
Tagung
Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym
Read more