Tetiana Kovalenko (Ukraine): Polacy jako „wrogowie ludu“ - operacja polska NKWD 1937-1938 (przykład Charkowa)

Kolloquium

Wed. 09.11.2022 | 11:00 o' clock
Warsaw

Tetiana Kovalenko (Ukraine): WPolacy jako „wrogowie ludu“ - operacja polska NKWD 1937-1938 (przykład Charkowa)

more information

28
Nov
Conference
Memory of the Past and Politics of the Present
Read more