Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym

Tagung

Mon. 27.09.2021 | 09:00 -
Mon. 27.09.2021 | 18:00 o' clock
Warschau

Program

Plakat

 

Organizatorzy: 

dr Anna Pomierny-Wąsińska (Instytut Historii PAN) 

mgr Maciej Radomski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) 

mgr Michał Słomski (Instytut Historii PAN) 

mgr Konrad Szuba (Instytut Historii PAN) 

mgr Patrycja Szwedo-Kiełczewska (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW)

współpraca: dr Piotr Okniński (Wydział Historii UW) 

 

kontakt: konferencja.miasto2020@gmail.com

Opieka merytoryczna: 

prof. Halina Manikowska (Instytut Historii PAN) 

dr hab. Urszula Sowina, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) 

dr hab. Ewa Wółkiewicz, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

 

 

 

20
Oct
Kolloquium
Anne Seidel: Literarische Repräsentationen der Stadt im Ausnahmezustand. Urbaner Raum und städtische Praxis in Literatur über die Belagerung von Sarajevo, die Blockade von Leningrad und den Warschauer Aufstand
Read more