Jaśmina Korczak-Siedlecka: Chłopi – protestanci. Nowe spojrzenie na religijność ludową w dawnej Rzeczpospolitej

Kolloquium

Wed. 16.03.2022 | 11:00 o' clock
online

Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHI Warschau):
Chłopi – protestanci. Nowe spojrzenie na religijność ludową w dawnej Rzeczpospolitej

Das Kolloquium findet auf Polnisch und hybrid bzw. online über Zoom statt.

21
Sep
Vortrag
Jan Arend (Tübingen): Stress and the Transformation of Czechoslovakia/Czech Republic, 1960s-2010s
Read more