Biographical Summary

Born in Bardejov (Slovakia) in 1992; studied History and Philosophy at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2017-2021 PhD in General History, Institute of History of Slovak academy of sciences, thesis: "Habsburg Empire in the theoretical discourse and political activities of Hôtel Lambert until 1848." Visiting research fellow at Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg (2018), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2018), Universität Wien (2019, 2020), Université Paris 1: Panthéon-Sorbonne (2019) a École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (2021); since October 2021, research fellow at the German Historical Institute Warsaw.


Current GHI Research Project

Forgotten and/or forgiven past? The partitioning powers in confrontation with Polish émigrés' appeals for permission to return from the Great Emigration.

Further Research Interests:

  • The Great Polish Emigration (particularly the aristocratic wing - Hotel Lambert)
  • History of East-Central Europe in the 19th century
  • Intellectual history/History of the ideas in the 19th century
  • Collective identification processes and nation-formation processes

 

 


Publications

Monographies

Epidémie v dejinách: Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi [Epidemics in history.] Eds. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. 1. vyd. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. ISBN 978-80-8159-836-4

Articles 

Mechanisms of an Unofficial Diplomacy: The Case of František Zach's Actions During the 1844 Albert Nugent Visit in Belgrade. In Crossroads of the Old Continent. Central and Southeastern Europe in the 19th and 20th Century. - Kraków : PETRUS, 2021, p. 21-39. ISBN 978-83-7720-633-1. 

The Map as a Political Manifesto: The Case of "Karta dawnej Polski and Hôtel Lambert’s Concepts of the Polish State and Nation. In Zeitschrift für Ostmitteleuropa - Forschung, 2020, Band 69, Nr. 3, s. 327-354. ISSN 0948-8294.

Prirodzené hranice, historické hranice, politické hranice: diskurz o budúcej podobe a povahe nezávislého Poľska v podmienkach Veľkej emigrácie do roku 1861. In Hranice v priestore a čase. Stretnutie mladých historikov X. Eds. Dana Kušnírová, Peter Pavonič, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 58-64. ISBN 978-80-8152-988-7. 

Mapa ako nástroj diskurzu – sociálny konštruktivizmus, kritická kartografia a historický výskum máp [Map as an Instrument of a Discourse - Social Constructivism, Critical Cartography and a Historical Research of Maps]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov. Ed.: Katarína Hromuľáková. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 49-58. ISBN 978-80-8152-848-4.

Gambler menovaný šéfredaktorom : Napoleon, juhovýchodná Európa a jeden nepodarený novinový experiment. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 157-166. ISBN 978-80-8159-999-6.

John Snow zachraňuje svet: cholera vo viktoriánskom Londýne. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 192-201. ISBN 978-80-8159-836-4.

Napoleona v Rusku neporazil len generál zima, ale aj maršál týfus. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 151-158. ISBN 978-80-8159-836-4.

Nepriateľ horší než akákoľvek armáda: Napoleon kontra mor. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 143-150. ISBN 978-80-8159-836-4.

Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu [Political concept of Yugoslavism and interpretation of selected problems of the 19th and 20th century history in the Slovenian schoolbooks]. In Porta Balkanica, 2018, roč. 10, č. 1-2, s. 58-67. ISSN 1804-2449.

Ilýrske provincie v slovinských učebniciach dejepisu: dedičstvo slobody alebo národný mýtus? [The Illyrian provinces in the Slovenian history textbooks: Legacy of freedom or national myth?]. In Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. - Červený Kostelec ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 197-207. ISBN 978-80-7465-279-0.

Press & Media Articles

Noc, ktorá voviedla poľský národ do emigrácie. In HistoryLab, 2.12.2021. ISSN 2729-9287

Históriu píšu víťazi. A kto píše učebnice dejepisu ? In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 38-42. ISSN 2585-9048.

Abraham Lincoln : chlapec z prérie, ktorý roztrhal putá otroctva. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 30-36. ISSN 1335-6550.

Osvietenský absolutizmus : falošná idea alebo vznešený cieľ ? In Historická revue, 2020, roč. 31, č.1, s. 20-23. ISSN 1335-6550.

Alexander I. : samozvaný osloboditeľ a ochranca Európy. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 34-38. ISSN 1335-6550.

Mikuláš I. : šarmantný bonviván vyrástol v neľútostného autokrata. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 40-43. ISSN 1335-6550.

Kto mohol zastaviť kardinála Richelieua? In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 188-192. ISBN 978-80-8159-798-5.

Bez diplomu nezamestnali ani Mickiewicza. In HistoryWeb, 8.4.2019, ISSN 1338-8789.

Rakúsky princ mohol byť lídrom poľskej revolúcie. In HistoryWeb, 5.2.2019 ISSN 1338-8789.

Keď nad Tatrou znela Marseillaisa : ohlasy revolúcie na Slovensku. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 7, s. 66-69. ISSN 1335-6550. 

Mladé roky Napoleóna Bonaparta : z korzického vlastenca francúzskym hrdinom. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 10, s. 18-23. ISSN 1335-6550.

Padli pri Waterloo, ale ich zuby žili ďalej. In HistoryWeb, 3.10.2018 ISSN 1338-8789.

Aké boli spomienky Slováka v Napoleonovej armáde ? In HistoryWeb, 18.09.2017, ISSN 1338-8789.

Testament ruského cára Petra Veľkého je podvrh. In HistoryWeb, 2017, ISSN 1338-8789.

 

 

 

28
Nov
Conference
Memory of the Past and Politics of the Present
Read more