Klio w Niemczech - Übersetzungen aus dem Deutschen


Für die Bände 15-20 und 22-24 sind Volltexte zum Download verfügbar. Zum Download der Bände gelangen Sie durch Klick auf den jeweiligen Buchtitel.

Die Platzierung der Bände 15-20; 22-24 der Reihe "Klio w Niemczech" im offenen Zugang über das Internet wurde durch den Partner der Neriton-Verlagsreihe in Zusammenarbeit mit der Polnischen Historischen Gesellschaft ermöglicht. Die Aufgabe wird im Rahmen des Abkommens Nr. 609/P-DUN/2019 aus den Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulwesen für Aktivitäten zur Förderung der Wissenschaft finanziert.

Verlag: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warschau

Bd.28: Martina Steer: Mojżesz Mendelssohn i potomność. Historia kultury pamięci, aus dem Dt.: Justyna Górny, wissenschaftliche Redaktion: Maria Cieśla, Warszawa: Scholar 2024, 531 S., ISBN: 978-83-67450-57-7.

Bd. 27: Pavel Kolář: Poststalinizm. Ideologia i utopia epoki, aus dem Dt.: Justyna Górny, wissenschaftliche Redaktion: Jerzy Kochanowski, Warszawa: Scholar 2022, 446 S. ( Klio w Niemczech, t. 27), ISBN: 978-83-66849-27-3. 

Bd. 26: Frank Bösch, Media a przemiany historyczne. Od druku do internetu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warschau 2021, 346 S. (ISBN 978-83-66470-98-9).

Bd. 25: Magdalena Saryusz-Wolska  (wiss. Redaktion), Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warschau 2020, 412 S. (ISBN 978-83-65390-56-1).

Verlag Neriton, Warschau

Bd. 24: Michael North, Historia Bałtyku, aus dem Deutschen von Adam Peszke, Verlag Neriton, Warschau 2019, 574 S. (ISBN 978-83-66018-16-7). Download E-Book

Bd. 23: Dieter Langewiesche, Liberalizm w Niemczech, aus dem Dt. von Justyna Górny und Adam Peszke, Warszawa 2018, 435 S. (ISBN 978-83-66018-02-0). Download E-Book

Bd. 22: Gertrud Pickhan, Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918–1939, aus dem Dt. von Adam Peszke, Warszawa 2017, 480 S. (ISBN 978-83-7543-425-5). Download E-Book

Bd. 21: Anke te Heesen, Teorie muzeum, Vorwort und wissenschaftliche Redaktion Anna Ziębińska-Witek, aus dem Dt. von Agata Teperek, Warszawa 2016, 195 S. (ISBN 978–83–7543–416–3).

Bd. 20: Gottfried Schramm, Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607, Warszawa 2015, 433 S. (ISBN 978-83-7543-385-2). Download E-Book

Bd. 19: Barbara Duden, Historia ciała. Lekarz i jego pacjentki w osiemnastowiecznym Eisenach, Warszawa 2014, 247 S. (ISBN 978-83-7543-305-0). Download E-Book

Bd. 18: Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750–1850, Wydawnictwo Neriton, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2012, 454 S. (ISBN 978-83-75-4322-223-7). Download E-Book

Bd. 17: Denis Sdvižkov, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, 279 S. (ISBN 978-83-7543-203-9). Download E-Book

Bd. 16: Karin Hausen, Porządek płci. Studia historyczne, übers. v. Justyna Górny, Warszawa 2010, 229 S. (ISBN 978-83-7543-176-6). Download E-Book

Bd. 15: Heinz Schilling, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo – państwo, übers. v. Justyna Górny u. Krzysztof Kowalewski, Warszawa 2010, 225 S. (ISBN 978-83-7543-152-0). Download E-Book

Bd. 14: Johannes Burkhardt, Stulecie reformacji w Niemczech. Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym (1517–1617), Warszawa 2009 (ISBN 978-83-2141-396-9).

Bd. 13: Ulrich Herbert, Werner Best. Studium biograficzne. O radykalizmie, światopoglądzie i rozsądku 1903–1989, übers. v. Magdalena Kurkowska u. Patrycja Pieńkowska, Warszawa 2007, 644 S. (ISBN 978-83-214-1379-2).

Bd. 12: Shulamit Volkov, Pomysł na nowoczesność. Żydzi niemieccy w XIX i na początku XX wieku, übers. v. Justyna Górny u. Patrycja Pieńkowska, Warszawa 2006, 232 S. (ISBN 83-214-1354-4).

Bd. 11: Detlev J. K. Peukert, Republika Weimarska. Lata kryzysu klasycznego modernizmu, übers. v. Barbara Ostrowska, Warszawa 2005, 318 S. (ISBN 83-214-1326-9).

Bd. 10: Stefan Wolle, Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971–1989, übers. v. Elżbieta Kaźmierczak u. Witold Leder, Warszawa 2003, 558 S. (ISBN 83-214-1303-X).

Bd. 9: Norbert Schindler, Ludzie prości, ludzie niepokorni. Kultura ludowa w początkach dziejów nowożytnych, übers. v. Barbara Ostrowska, Warszawa 2002, 550 S. (ISBN 83-214-1287-4).

Bd. 8: Hans-Ulrich Wehler, Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo. Eseje i artykuły, Auswahl und Nachwort Robert Traba, übers. v. Beata Vollendorf u. Krystyna Krzemieniowa (Teil III, Kapitel 5–7), Warszawa 2001, 458 S. (ISBN 83-214-1261-0).

Bd. 7: Klaus Zernack, Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy, übers. v. Andrzej Kopacki, Warszawa 2000, 784 S. (ISBN 83-214-1212-2).

Bd. 6: Johannes Fried, Otton III i Bolesław Chrobry. Miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierskie, übers. v. Elżbieta Kaźmierczak u. Witold Leder, Warszawa 2000, 272 S. (ISBN 83-214-1195-9).

Volumen-Verlag, Warschau

Bd. 5: Martin Broszat, Dwieście lat niemieckiej polityki wobec Poski, übers. v. Elżbieta Kaźmierczak u. Witold Leder, Warszawa 1999 (ISBN 83-7233-064-6).

Bd. 4: Thomas Nipperdey, Rozważania o niemieckiej historii. Eseje, übers. v. Andrzej Kopacki, Warszawa 1999 (ISBN 83-7233-056-5).

Bd. 3: Hartmut Boockmann, Zakon krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, übers. v. Robert Traba, Warszawa 1998 (ISBN 83-7233-048-4).

Bd. 2: Ute Frevertl, Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, übers. v. Andrzej Kopacki, Warszawa 1997, 375 S. (ISBN 83-86857-80-3).

Bd. 1: Winfried Schulze (Hg.), Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, übers. v. Andrzej Kopacki, Warszawa 1996, 122 S. (ISBN 83-86857-58-7).

23
Mai
Podiumsdiskussion Buchvorstellung
Warschauer Buchmesse
Mehr lesen