Oliver Zajac

Langzeitstipendiat

+48 22 525 83 48
zajac.oliver@gmail.com


Zur Person

Geboren 1992 in Bardejov, Slowakei; Studium der Geschichte und Philosophie an der Pavol-Jozef-Šafárik-Universität in Košice; 2017-2021 Promotionsstudium im Fach Allgemeine Geschichte am Institut für Geschichte der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Dissertationsthema: „Das Kaisertum Österreich im theoretischen Diskurs und politische Aktivität des Hotel Lambert 1830-1846.“ Gastwissenschaftler an dem Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg (2018), Jagiellonen-Universität Krakau (2018), Universität Wien (2019, 2020), Université Paris 1: Panthéon-Sorbonne (2019) a École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (2021); Stipendiat am DHI Warschau seit Oktober 2021.


Forschungsschwerpunkte

Die Hauptforschungsinteressen im Rahmen des aktuellen Forschungsprojekts beziehen sich auf die sozialen und kulturellen Aspekte der Großen Emigration, insbesondere das Problem ihrer Rückkehr aus der Emigration und/oder Rückkehrversuche aus der Emigration.

Weitere Arbeitsgebiete:

  • Große polnische Emigration
  • Geschichte Mittel- und Osteuropas im 19. Jahrhundert
  • Geschichte des politischen Denkens im 19. Jahrhundert
  • Kollektive Identitätsprozesse und Nationenbildung

Veröffentlichungen

Herausgeberschaften

Epidémie v dejinách: Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi [Epidemics in history.] Eds. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. 1. vyd. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. ISBN 978-80-8159-836-4

Aufsätze

Mechanisms of an Unofficial Diplomacy: The Case of František Zach's Actions During the 1844 Albert Nugent Visit in Belgrade. In Crossroads of the Old Continent. Central and Southeastern Europe in the 19th and 20th Century. - Kraków : PETRUS, 2021, p. 21-39. ISBN 978-83-7720-633-1. 

The Map as a Political Manifesto: The Case of "Karta dawnej Polski and Hôtel Lambert’s Concepts of the Polish State and Nation. In Zeitschrift für Ostmitteleuropa - Forschung, 2020, Band 69, Nr. 3, s. 327-354. ISSN 0948-8294.

Prirodzené hranice, historické hranice, politické hranice: diskurz o budúcej podobe a povahe nezávislého Poľska v podmienkach Veľkej emigrácie do roku 1861. In Hranice v priestore a čase. Stretnutie mladých historikov X. Eds. Dana Kušnírová, Peter Pavonič, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 58-64. ISBN 978-80-8152-988-7. 

Mapa ako nástroj diskurzu – sociálny konštruktivizmus, kritická kartografia a historický výskum máp [Map as an Instrument of a Discourse - Social Constructivism, Critical Cartography and a Historical Research of Maps]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov. Ed.: Katarína Hromuľáková. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 49-58. ISBN 978-80-8152-848-4.

Gambler menovaný šéfredaktorom : Napoleon, juhovýchodná Európa a jeden nepodarený novinový experiment. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 157-166. ISBN 978-80-8159-999-6.

John Snow zachraňuje svet: cholera vo viktoriánskom Londýne. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 192-201. ISBN 978-80-8159-836-4.

Napoleona v Rusku neporazil len generál zima, ale aj maršál týfus. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 151-158. ISBN 978-80-8159-836-4.

Nepriateľ horší než akákoľvek armáda: Napoleon kontra mor. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 143-150. ISBN 978-80-8159-836-4.

Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu [Political concept of Yugoslavism and interpretation of selected problems of the 19th and 20th century history in the Slovenian schoolbooks]. In Porta Balkanica, 2018, roč. 10, č. 1-2, s. 58-67. ISSN 1804-2449.

Ilýrske provincie v slovinských učebniciach dejepisu: dedičstvo slobody alebo národný mýtus? [The Illyrian provinces in the Slovenian history textbooks: Legacy of freedom or national myth?]. In Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. - Červený Kostelec ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 197-207. ISBN 978-80-7465-279-0.

Popularwissenschaftliche Texte und Presseartikel

Noc, ktorá voviedla poľský národ do emigrácie. In HistoryLab, 2.12.2021. ISSN 2729-9287

Históriu píšu víťazi. A kto píše učebnice dejepisu ? In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 38-42. ISSN 2585-9048.

Abraham Lincoln : chlapec z prérie, ktorý roztrhal putá otroctva. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 30-36. ISSN 1335-6550.

Osvietenský absolutizmus : falošná idea alebo vznešený cieľ ? In Historická revue, 2020, roč. 31, č.1, s. 20-23. ISSN 1335-6550.

Alexander I. : samozvaný osloboditeľ a ochranca Európy. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 34-38. ISSN 1335-6550.

Mikuláš I. : šarmantný bonviván vyrástol v neľútostného autokrata. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 40-43. ISSN 1335-6550.

Kto mohol zastaviť kardinála Richelieua? In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 188-192. ISBN 978-80-8159-798-5.

Bez diplomu nezamestnali ani Mickiewicza. In HistoryWeb, 8.4.2019, ISSN 1338-8789.

Rakúsky princ mohol byť lídrom poľskej revolúcie. In HistoryWeb, 5.2.2019 ISSN 1338-8789.

Keď nad Tatrou znela Marseillaisa : ohlasy revolúcie na Slovensku. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 7, s. 66-69. ISSN 1335-6550. 

Mladé roky Napoleóna Bonaparta : z korzického vlastenca francúzskym hrdinom. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 10, s. 18-23. ISSN 1335-6550.

Padli pri Waterloo, ale ich zuby žili ďalej. In HistoryWeb, 3.10.2018 ISSN 1338-8789.

Aké boli spomienky Slováka v Napoleonovej armáde ? In HistoryWeb, 18.09.2017, ISSN 1338-8789.

Testament ruského cára Petra Veľkého je podvrh. In HistoryWeb, 2017, ISSN 1338-8789.

07
Dez
Kolloquium
Volodymyr Pylypenko (Ukraine): Publicystyka polska o Kozakach w II pol. XVII wieku: nowe państwo kozackie vs rebelia.
Mehr lesen