Aktualności


25
lut

Cykl rozmów online na temat historii wizualnej - film 5

W piątej już rozmowie o historii wizualnej przedstawiamy projekt, który realizowany był w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Zastępczyni Dyrektora,...

Czytaj więcej
16
lut

Podróż papieża do Polski w 1979 roku

Pierwsza podróż papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku uchodzi za ważny punkt zwrotny w polskiej historii najnowszej. Jaki jednak wpływ miała owa...

Czytaj więcej
10
lut

Cykl rozmów online na temat historii wizualnej - film 4

Gościem naszej czwartej rozmowy o historii wizualnej jest Piotr Witek z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W rozmowie z Magdaleną...

Czytaj więcej
09
lut

Nowa publikacja: Politika odkazu

Jan Palach und Oskar Brüsewitz, der außerhalb Deutschlands wenig bekannt ist, verbindet ein ähnliches Schicksal. Nicht nur zündete sich Brüsewitz, Pfarrer in...

Czytaj więcej
05
lut

Nowa publikacja: After the Peace Treaty of Versailles (1919): New Order of Central Europe

The peace treaties of Versailles, Saint-Germain and Trianon, with their provisions on new borders, mainly affected the situation in Central Europe. At the...

Czytaj więcej
04
lut

Leonid Breżniew w cieniu Stalina

Wizja Leonida Breżniewa jako męża stanu i aktora w cieniu Stalina zapoczątkowała nasz tegoroczny cykl Wykładów poniedziałkowych. 25 stycznia 2021 roku prof. dr...

Czytaj więcej
01
lut

Stypendia dla środowiska akademickiego z Białorusi

Wraz z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk warszawski Niemiecki Instytut Historyczny umożliwia naukowcom z Białorusi pobyt...

Czytaj więcej
29
sty

Nowa publikacja: Official History in Eastern Europe

Przez „historię oficjalną” rozumie się promowaną przez państwo i umotywowaną ideologicznie interpretację przeszłości, służącą celom politycznym reżimów o zwykle...

Czytaj więcej
25
sty

Oferta pracy

Pod tytułem "Europejskie ruchy antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od początków integracji europejskiej do dziś" trzy instytuty Fundacji im. Maxa Webera – w...

Czytaj więcej
25
sty

Cykl rozmów online na temat historii wizualnej - film 3

Udostępniamy dziś trzecią rozmowę z cyklu "Historia wizualna". Naszym gościem jest Judith Keilbach z Uniwersytetu w Utrechcie, która analizuje związki historii...

Czytaj więcej
21
sty

Protokoły mińskie – relacje zwolnionych z pracy naukowców

Z dniem 31 grudnia 2020 roku dwanaścioro historyków straciło pracę w Instytucie Nauk Historycznych Narodowej Akademii Nauk w Mińsku. Siedmiorgu nie przedłużono...

Czytaj więcej
18
sty

Doświadczenia dzieciństwa w Europie Środkowej i Wschodniej

Pojęcie dzieciństwa stanowi konstrukcję socjohistoryczną, ponieważ nie tylko jest postrzegane odmiennie w różnych kulturach, lecz może być również odmiennie...

Czytaj więcej
15
sty

Program pobytów badawczych w filii w Pradze

Od początku roku 2020 warszawski NIH posiada mieszkanie w stolicy Czech. 136 metrów kwadratowych na starówce w Pradze oddajemy do dyspozycji naukowców...

Czytaj więcej
13
sty

Życie pod okupacją niemiecką

Filia warszawskiego NIH w Pradze wraz z monachijskim Collegium Carolinum oraz Instytutem Studiów nad Reżimami Totalitarnymi (ÚSTR) zorganizowała 9 listopada...

Czytaj więcej
12
sty

Cykl rozmów na temat historii wizualnej - Film 2

Publikujemy drugi film w cyklu rozmów o historii wizualnej. Naszym gościem jest PD Dr. Annette Vowinckel z Centrum Badań nad Historią Najnowszą im. Leibniza w...

Czytaj więcej

04
mar
Konferencja
Szlachta bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich i Książęcych
Czytaj więcej