Debaty o czterech dekadach w relacjach polsko-niemieckich

W ramach cyklu Dni Otwartych, związanych z 40-leciem Ośrodka KARTA odbył się Dzień Niemiecki, organizowany pod patronatem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie był partnerem wydarzenia, wsparła je Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Goście zebrali się 7 września 2020 roku w siedzibie w Pałacu Karnickich, aby wysłuchać cyklu rozmów o stosunkach-polsko niemieckich. Wydarzenie zaingurował prezes KARTY Zbigniew Gluza, który przedstawił działalność Ośrodka KARTA dla zachowania pamięci o polsko-niemieckiej historii. Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, dr Lorenz Barth docenił następnie działalność Karty w tym wrażliwym obszarze. Prof. Miloš Řezník,  Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, pogratulował Karcie jubileuszu oraz podkreślił wkład Karty w zrozumienie różnych perspektyw i płaszczyzn polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Tomasz Markiewicz z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przypomniał zaś, że fundacja od dwunastu lat wspiera działalność Karty. Wyraził nadzieję, że Dzień Niemiecki przyczyni się do poprawienia relacji między oboma krajami.

W dalszej kolejności goście obejrzeli cztery krótkie filmy, odnoszące się do czterech ostatnich dekad w relacjach polsko-niemieckich. Pracownicy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz zaproszeni eksperci opowiadali w nich o kamieniach milowych polsko-niemieckiego sąsiedztwa, od lat osiemdziesiątych XX w. do dziś. Filmy te stanowiły punkt wyjścia do dwóch debat – pierwszej poświęconej relacjom polsko-niemieckim w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, drugiej zaś skoncentrowanej na latach dwutysięcznych aż do dnia obecnego. Obie rozmowy moderowała dziennikarka, Gabriele Lesser, która najpierw pytała prof. Ruth Leiserowitz, prof. Milosa Reznika, Zbigniewa Gluzę o ich doświadczenia z pracy i życia pomiędzy Polską i Niemcami w burzliwej końcówce XX w. Prof. Leiserowitz odniosła się do doświadczeń późnej NRD i wczesnych lat po zjednoczeniu Niemiec; prof. Reznik przedstawiał tamten czas widziany z zewnętrznej perspektywy, czyli z Czech; Zbigniew Gluza opowiadał zaś o współpracy polsko-niemieckiej jako istotnym wkładzie we wczesny rozwój karty. Druga debata dotyczyła już XXI w. O otwieraniu granic, zmianach związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej i współczesnej polaryzacji dyskursu publicznego rozmawiali dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, dr Christhardt Henschel i prof. Waldemar Czachur (UW). Licznie zgromadzona publiczność w sali konferencyjnej NIH w Warszawie podkreślała potrzebę dalszych dyskusji, wzajemnego poznania i zrozumienia oraz pracy nad wspólną pamięcią historyczną.

08
lut
Kolokwium
Roman Smolorz (Universität Regensburg): Rechnungshof des Generalgouvernements in Krakau
Czytaj więcej