Kontynuacja tradycji konferencji o kulturze gór

Już po raz dziewiąty Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie oraz Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowały – tym razem we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim – trzydniową konferencję międzynarodową z cyklu „Góry – Literatura – Kultura” w Polanicy-Zdroju. Tematem przewodnim były tym razem „Góry jako przestrzeń pamięci – pamięć gór”. Specjaliści z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i nauk historycznych oraz germanistyki dyskutowali w dniach 19–21 października 2022 o specyficznych cechach pejzażu, przestrzeni i symboliki gór oraz ich wpływie na ponadjednostkowe tworzenie się tożsamości i grup. Przybyli z Polski, Niemiec, Czech i Austrii badacze zadawali sobie pytanie, do jakiego stopnia i w jakiej formie w górach powstają specyficzne kultury pamięci. Uwaga kierowała się zarówno na materialne i funkcjonalne, jak i semantyczne aspekty pamięci. Analizy porównawcze łączono jak zawsze z wieloma studiami przypadków oraz głębokimi analizami literackimi. Dyrektor NIH prof. dr hab. Miloš Řezník wygłosił referat o transgranicznej muzealizacji historii kultury jednego z obszarów górskich na przykładzie saksońsko-czeskich Rudaw od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Drugim miejscem obrad oprócz Willi Zameczek w Polanicy-Zdroju był teren Jaskini Radochowskiej na wschodzie Ziemi Kłodzkiej. Publikację wystąpień wygłoszonych na konferencji przewidziano na rok 2023. Ukażą się one w noszącym ten sam tytuł roczniku Uniwersytetu Wrocławskiego „Góry – Literarura – Kultura” pod redakcją prof. Ewy Grzędy.

27
mar
Wystawa
Wystawa fotograficzna: Raport z oblężonego Miasta Czernihowa
Czytaj więcej