Konferencja „Nacjonalizm a turystyka"

Naukowcy z 13 krajów dyskutowali o dawnej i obecnej turystyce jako zjawisku społecznym i kulturowym, ale także jako instrumencie realizacji interesów politycznych. Wiele kwestii, takich jak turystyka na pograniczu niemiecko-belgijskim, ale także na obszarze polsko-litewskim, czy żydowska turystyka nostalgiczna, było przedmiotem wystąpień. Konferencja odbyła się 15 i 16 maja w Wilnie w siedzibie Biblioteki Narodowej im. Mažvydasa. Została zorganizowana przez wileńską filię Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie we współpracy z NISE, międzynarodową siecią studiów nad ruchami narodowymi w Europie z siedzibą w Antwerpii, oraz Litewskim Instytutem Historycznym.

28
sie
Wystawa
Eröffnung der Fotoausstellung „Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw“ in Schwerin
Czytaj dalej