Alexej Lochmatow o swojej nowej książce (2/3)

Na naszym kanale Youtube prezentujemy nową anglojęzyczną serię Poland: Transnational Historie(s), którą wydajemy wspólnie z Instytutem Historii PAN.

Pierwszym tomem jest książka Aleksieja Łochmatowa "Public Knowledge in Cold War Poland: Scholarly Battles and the Clash of Virtues, 1945-1956". Książka pokazuje publiczne debaty między uczonymi, które miały miejsce we wczesnej zimnej wojnie w Polsce. Jest to studium na temat historii wiedzy publicznej i nauki pod dominacją sowiecką. Wykorzystując koncepcję "cnót" jako ramy analityczne, autor zaprasza nas do świeżego i bardziej zniuansowanego spojrzenia na proces sowietyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

28
sie
Wystawa
Eröffnung der Fotoausstellung „Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw“ in Schwerin
Czytaj dalej