Andrzej Leder: Polska rewolucja 1939–1956

Esej historyczny filozofa kultury Andrzeja Ledera jest opisem głębokich, rewolucyjnych przemian które zaszły w Polsce w latach 1939 – 1956; Zagłady polskich Żydów podczas niemieckiej okupacji i zniszczenia hegemonii ziemiaństwa w rezultacie narzuconych przez stalinizm przemian społecznych, które to wydarzenia przyniosły korzyści chłopskiej większości polskiego społeczeństwa. Jednocześnie analizowany jest zadziwiający brak obecności tych przemian we współczesnej świadomości społecznej.

Publikacja polskiego oryginału w 2014 roku zapoczątkowała dyskusję dotyczącą przede wszystkim tego, czy można „pasywnie” doświadczyć rewolucji. Analiza Andrzeja Ledera tym właśnie „pasywnym”, narzuconym charakterem rewolucji wyjaśnia swoiste zapomnienie o niej. Jej przypomnienie  umożliwia późne przebudzenie z diagnozowanego przezeń „prześnienia“ polskiego społeczeństwa.

Andrzej Leder, ur. 1960, filozof kultury, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Klio w Polsce t. 20
Polen im Wachtraum. Die Revolution 1939–1956 und ihre Folgen
Przekład z języka polskiego Sandra Ewers
z wprowadzeniem Felixa Ackermanna
Osnabrück: fibre 2019
ISBN 978-3-944870-63-2, www.fibre-verlag.de

Ilustracja na okładce: Andrzej Wróblewski, „Treść uczuciowa rewolucji”, 1948, © Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Warszawa

Prezentacja Książki: 7 maja 2019 r. 18.00

24
lut
Wykład
Prof. Dr. Stefan Berger (Bochum): Perspektiven auf die historische Nationalismusforschung heute
Czytaj więcej