Call for Papers: Historia stosowana. Kształtowanie przez politykę, praktyka kulturowa, naukowa argumentacja

Konferencja międzynarodowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Rady Naukowej im. J.G. Herdera (Marburg) we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie

 

Termin: 2–4 lipca 2020 r. w Krakowie

 

History sells: gry i rekonstrukcje historyczne, historyczne filmy fabularne i dokumentalne, wielkie muzea historyczne, miejsca pamięci i opasłe tomy prac historycznych: tematyka historyczna cieszy się stale rosnącym – jak się wydaje – zainteresowaniem europejskiej opinii publicznej. Jednocześnie spory o prawdę historyczną, o polityki historyczne i tożsamościowe odgrywają co raz większą rolę w we­wnętrznych i międzynarodowych konfliktach, które by­najmniej nie ograniczają się do nacjonalistycznych i radykalnie prawicowych ugrupowań i polityków, lecz są częścią państwowej polityki kulturalnej i ogólnospołecznej debaty.

Podczas rozmów na ten temat zazwyczaj kierujemy wzrok ku Europie, Wschodniej i nowym członkom Unii Europejskiej, i to pomimo że wykorzystywanie historii i konflikty o ot „jak”, „dlaczego” i „dla kogo” mają centralne znaczenie w Europie i poza nią. Celem konferencji jest nie tylko prześledzenie głównych linii konfliktów, ale także analiza znaczenia i punktów ciężkości zastosowań historii w regionie leżącym między Morzem Północnym, Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, a także porównania ich z innymi częściami kontynentu.

Wśród dyskutowanych tematów będą zarówno bardziej tradycyjne zastosowania dziejów w politykach pamięci oraz w pamięci kulturowej, jak i wykorzystanie historii w kulturze i konsumpcji, a także historii jako faktora w procesie tworzenia grup, np. rekonstruktorów. Celem konferencji jest także wyjaśnienie roli narracji historycznych w „praktyk ustalania prawdy” oraz ich kontekstu politycznego i kulturowego.

Możliwe pola tematyczne referatów to:

-          akademickie i publiczne spory dotyczące aktualnych tematów historycznych (również przed „wiekiem skrajności”)

-          polityki pamięci (miejsca pamięci, pomniki)

-          medialne prezentacje historii

-          strategie pamięci kulturowej w literaturze i sztuce

-          przechowywanie i przepracowanie historii w muzeach (oraz aspekty pokrewne).

Zgodnie z interdyscyplinarnym charakterem Rady Naukowej im. Herdera kierujemy nasze zaproszenie nie tylko do historyków, lecz także do reprezentantów innych dyscyplin (socjo­logii, politologii, kulturoznawstwa etc.)

Języki konferencji: angielski. niemiecki i polski

Prosimy o nadesłanie propozycji prezentacji z abstraktem do 250 słów oraz krótkim biogramem do 15 stycznia 2020 na adresy mailowe: jorg.hackmann@usz.edu.pl  oraz roeskaurydel@gmail.com.

 

Koncepcja i organizacja konferencji:

Jörg Hackmann (Szczecin / Greifswald) jorg.hackmann@usz.edu.pl   

Dietlind Hüchtker (Halle / Lipsk) dietlind.huechtker@leibniz-gwzo.de  

Isabel Röskau-Rydel (Kraków) roeskaurydel@gmail.com  

Jan Rydel (Kraków) janrydel@gmail.com  

 

CFP DE

CFP ENG

CFP PL

 

07
paź
Kolokwium
Gregor Christiansmeyer (Georg-August-Universität Göttingen): Erinnerung, Versöhnung und Verständigung transnational? Das Deutsch-Polnische Jugendwerk als erinnerungskultureller Akteur
Czytaj więcej