Call for Papers: Nowe spojrzenie na historię Suwalszczyzny

--- Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30 kwietnia 2020 roku. ---


Historia Suwalszczyzny (w języku litewskim: Suvalkija, Sūduva lub Užnemunė), jednego z etnograficznych regionów Litwy, cieszyła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci niewielkim zainteresowaniem w badaniach historycznych i kulturowo-historycznych. Przyczyną tego jest fakt, że ten region historyczny został w 1920 roku podzielony pomiędzy Polskę a Litwę i część licznych dokumentów przechowywana jest w archiwach litewskich, a część w polskich.

W 1795 roku Prusy zajęły ten region podczas III rozbioru Polski. Po zawarciu pokoju tylżyckiego (1807) wszedł on w skład Księstwa Warszawskiego. Chociaż okresy pruski i napoleoński były krótkie, spowodowały trwałe skutki, zwłaszcza w sferze ustawodawczej, gospodarczej i kulturalnej. Ludność regionu obejmowała nie tylko Litwinów i Polaków, ale także licznych Niemców i Żydów. Ponadto pod koniec XIX wieku cechował ją dość wysoki wskaźnik alfabetyzacji. Część regionu, tzw. trójkąt czy przesmyk suwalski, była również przedmiotem negocjacji między Hitlerem a Stalinem późnym latem 1939 roku. W listopadzie 1939 roku teren ten został przyłączony do rejencji gąbińskiej prowincji Prusy Wschodnie.
Po II wojnie światowej region historyczny przyporządkowano po części do Litewskiej SRR, a po części do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ścisła izolacja ZSRR uniemożliwiła wspólne badania nad historią regionu.
Obecnie wiele muzeów regionalnych na Litwie i w Polsce aktywnie podejmuje historyczne i kulturalno-historyczne kwestie odnoszące się do tego regionu. Prowadzone są również badania naukowe nad różnymi grupami etnicznymi. Warsztaty, zaplanowane na jesień 2020 roku, po raz pierwszy zgromadzą przedstawicieli nauki, aby omówić projekty oraz plany badawcze i perspektywy.

Interesują nas przede wszystkim:
- pytania badawcze na temat historii regionu pod koniec XVIII i XIX wieku
- zagadnienia dotyczące stosunków wewnątrzetnicznych w regionie
- planowanie urbanistyczne i aspekty gospodarcze w XIX wieku
- stosunki wyznaniowe w XIX wieku
- historia migracji w XIX wieku

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2020 r.
Prosimy o przesyłanie abstraktów o długości do 300 słów wraz z krótką notą biograficzną oraz informacją o aktywnej i pasywnej znajomości języków obcych na poniżej podany adres.
W szczególności zachęcamy młodych pracowników naukowych i studentów zaawansowanych studiów magisterskich do składania aplikacji. Ewentualne języki wystąpień to litewski, polski, niemiecki lub angielski.
Dwudniowe warsztaty odbędą się 14-15 października 2020 roku w Muzeum Regionalnym w Mariampolu. Zostaną one zorganizowane przez Wileński Oddział Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Organizatorzy pokryją koszty dojazdu i zakwaterowania w przypadku przyjęcia zgłoszeń.
dr Gintarė Malinauskaitė: malinauskaite@dhi.lt
Wileński Oddział Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
Jogailos g. 4, LT-01116 Wilno, Litwa

Temat warsztatów: Nowe spojrzenie na historię Suwalszczyzny
Termin: 14-15 października 2020
Miejsce warsztatów: Muzeum Regionalne w Mariampolu, Litwa
Organizatorzy: Wileński Oddział NIH w Warszawie we współpracy z Muzeum Regionalnym w Mariampolu

Download CfP PL

Download CfP EN

Download CfP DE

Download CfP LT

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej