CfP: Travelling Memory. How Memories Move in the Age of Globalization

Master Class z prof. Astrid Erll (Frankfurt nad Menem)
6 marca 2019 r., godz. 14.30
Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Pamięć jest zjawiskiem dynamicznym. Ciągle się zmienia i wędruje w czasie, przestrzeni i między mediami. Te same motywy, schematy i formy upamiętnienia spotykamy w różnych miejscach, gdzie odnoszą się one do różnych wydarzeń. Jeszcze dekadę temu wydawało się, że pamięć – zwłaszcza kulturowa – jest zbyt czuła na konteksty narodowe i językowe, by badać ją w wymiarze transkulturowym. Potwierdzały to niezliczone edycje miejsc pamięci (les lieux de memoire) w różnych krajach, a spory wokół takich projektów jak Dom Historii Europejskiej w Brukseli sugerowały, że każda grupa ma tylko własną pamięć. Dziś podejście to jest kwestionowane. Pamięć „zawędrowała” w przestrzenie globalne, jak i lokalne; przemieszcza się między mediami, których zasięg nieustannie się zwiększa, a zarazem algorytm dopasowuje go do konkretnych użytkowników. Wspólne schematy odnajdujemy w upamiętnieniach ofiar kolonializmu i międzynarodowego terroryzmu, a także w rytuałach komemoracyjnych niewielkich wspólnot.

Master Class z prof. Astrid Erll poświęcone będzie dyskusjom o problemach wędrówki i remediacji pamięci w realiach globalizacji. Zapraszamy zaawansowanych magistrantów, doktorantów oraz post-doców. Szczególnie mile widziane są osoby, których projekty badawcze wykorzystują (lub mogą wykorzystywać) omawiane koncepcje.

Prof. Astrid Erll, od 2010 roku profesor Kultur i Literatur anglosaskich na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Doktorat (2002) i habilitację (2006) uzyskała na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen. Jest autorką licznych prac na temat związków literatury oraz filmu z pamięcią, gościła na Uniwersytecie w Wisconsin oraz w Netherlands Institute ofor Advance Study in the Humanities.

Master Class odbędzie się w języku angielskim, liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować do dr hab. Magdaleny Saryusz-Wolskiej (saryusz-wolska@dhi.waw.pl) do dn. 31.01.2019. Prosimy dołączyć krótki biogram (max. 500 znaków) oraz krótki opis aktualnego projektu badawczego (max. 1500 znaków).

Po Master Class, o godz. 18.00, odbędzie się dyskusja z udziałem prof. Astrid Ell, dr hab. Romy Sendyki (UJ) oraz dr. Adama Koli (UMK) połączona z promocją książki Astrid Ell „Kultura pamięci. Wprowadzenie” (tłum. A. Teperek, WUW 2018).  Wstęp na dyskusję jest wolny.

Master Class i dyskusja organizowane są wspólnie przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie oraz Instytut Socjologii UW.
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu ani noclegu w Warszawie.

Ulotka CfP

Wydarzenie

25
mar
Wykład
Prof. Dr Tanja Penter (Heidelberg): Behinderten- und Krankenmorde unter deutscher Besatzung (1941–1943) in der Ukraine und ihre juristische Aufarbeitung
Czytaj więcej