Publikacja angielskiego przekładu pracy Stephana Lehnstaedta o życiu codziennym okupantów w Warszawie i Mińsku

Stephan Lehnstaedt bada na przykładzie Warszawy i Mińska, w jakich warunkach wielu Niemców aktywnie uczestniczyło w okupacji i masowych mordach. Kreśli obraz społeczeństwa okupantów, codziennego życia Niemców między sterowaną rekreacją a indywidualnymi swobodami, między nielubianą służbą w Europie Wschodniej a możliwościami występowania w charakterze „narodu panów”. W zamkniętym świecie okupantów ich nieliczne kontakty z miejscową ludnością były często nacechowane jednostronną brutalnością. Książka szuka więc przede wszystkim wyjaśnień postrzegania i legitymizacji przemocy przeciwko Polakom, Białorusinom i Żydom.

Occupation in the East. The Daily Lives of German Occupiers in Warsaw and Minsk, 1939-1944 to pierwsze w języku angielskim wydanie dzieła opublikowanego w 2010 r. pod tytułem Okkupation im Osten. Besatzeralltag in Warschau und Minsk 1939-1944 (De Gruyter Oldenbourg 2010; 381 s., ISBN: 978-3-486-59592-5).

Stephan Lehnstaedt jest profesorem studiów nad Holokaustem oraz studiów żydowskich w Touro College w Berlinie. Po uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Monachijskim był w latach 2010–2016 pracownikiem naukowym NIH w Warszawie i habilitował się w 2016 r. na Uniwersytecie w Chemnitz. Za swoje prace badawcze uzyskał wiele wyróżnień.

Stephan Lehnstaedt: Occupation in the East. The Daily Lives of German Occupiers in Warsaw and Minsk, 1939-1944
Z niemieckiego przełożył Martin Dean
Wydawnictwo berghahn, New York/Oxford 2019
ISBN: 978-1-78920-498-8, www.berghahnbooks.com/title/LehnstaedtOccupation

25
sty
Wykład
Prof. Dr. Susanne Schattenberg: Leonid Brezhnev as Statesman and Performer
Czytaj więcej