Czyje są góry?

W odróżnieniu od innych użytkowanych i zamieszkanych przez człowieka terenów regiony górskie prawie zawsze charakteryzują się pewną niedostępnością, co nierzadko niesie ze sobą spore problemy z ich zagospodarowaniem i kultywacją. Podczas interdyscyplinarnej konferencji, której już siódma edycja odbyła się w dniach 16–18 października 2019 r., w centrum uwagi znalazły się współzależności, które determinowały i nadal determinują ujarzmianie, kultywację i oswajanie gór przez różnych protagonistów, a także ich działania.

Konferencje z cyklu „Góry – Literatura – Kultura”, organizowane wspólnie przez warszawski NIH, Pracownię Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Instytut im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej w Lipsku (GWZO), odbywają się już od 2016 r. w Polanicy-Zdroju. Miejscem obrad uczestników z Niemiec, Polski, Czech, Austrii, Szwajcarii i USA była tamtejsza willa Zameczek.

Pod hasłem „Czyje są góry?” badacze z dziedziny germanistyki, historii sztuki, estetyki, etnologii, historii, literaturo- i kulturoznawstwa dyskutowali o procesach ujarzmiania, kultywacji i oswajania gór. Omawiali wspólnie konflikty i kolizje interesów, powstające w regionach górskich i wokół nich. Na pierwszym planie znalazły się zwłaszcza linie konfliktów o charakterze kulturowym, ekonomicznym, ekologicznym i „użytkowym”.

Autorami koncepcji interdyscyplinarnej konferencji byli tak jak już w poprzednich latach prof. Ewa Grzęda, kierująca wrocławską Pracownią, prof. Dietlind Hüchtker (GWZO Lipsk / Uniwersytet w Halle) oraz dyrektor warszawskiego NIH, prof. Miloš Řezník. Publikację referatów przewidziano w 14. tomie serii „Góry – Literatura – Kultura”, która ukazuje się w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

07
paź
Kolokwium
Gregor Christiansmeyer (Georg-August-Universität Göttingen): Erinnerung, Versöhnung und Verständigung transnational? Das Deutsch-Polnische Jugendwerk als erinnerungskultureller Akteur
Czytaj więcej