Dyskusja o ładzie wersalskim w Europie Środkowej i Wschodniej na międzynarodowej konferencji w Poznaniu

© Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

Setnej rocznicy traktatów pokojowych z Wersalu, St. Germain i Trianon była poświęcona konferencja zorganizowana wspólnie przez warszawski NIH, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, poznański Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz warszawską Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną. Impreza „Sto lat traktatu pokojowego w Wersalu.

Nowy porządek w dziejach Europy” odbyła się 11 i 12 lipca 2019 r. w zabytkowym Pałacu Działyńskich – siedzibie Biblioteki Kórnickiej przy Starym Rynku w Poznaniu. W centrum zainteresowania znalazły się następstwa wydarzeń sprzed stu lat dla Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz znaczenie tego regionu dla powojennego ładu w całej Europie. Szczególną uwagę poświęcono aspektom historiograficznym, gospodarczym i porównawczym.

Referenci z Niemiec, Polski, Albanii, Włoch, Słowacji, Austrii, Rosji i USA intensywnie dyskutowali o interpretacjach „ładu wersalskiego” pod kątem elementów ciągłości łączących różne epoki, skutków oraz czynników (de)stabilizacji. Warszawski NIH był reprezentowany na konferencji przez dwóch referentów. Maciej Górny mówił na podstawie swojej nowej monografii o roli geografów podczas paryskich rokowań pokojowych. Miloš Řezník zajął się strategiami reprezentacji interesów „małych” grup etniczno-regionalnych na porównawczym przykładzie Kaszubów, Łużyczan oraz Ladynów z Tyrolu Południowego.

20
lis
Konferencja
Versöhnung zwischen Vergessen und Erinnerung: Geschichte eines bewegten Konzepts
Czytaj więcej