Historia życia codziennego podczas drugiej wojny światowej

Nowe perspektywy badań nad historią życia codziennego podczas drugiej wojny światowej były głównym wątkiem warsztatów dla młodego pokolenia naukowców, zorganizowanych przez Instytut Herdera Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią – Instytut Wspólnoty Leibniza wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH). Wydarzenie odbyło się 27 i 28 września w berlińskim CBH i zgromadziła młodych naukowców z Niemiec, Polski i Litwy, badających różne tematy z historii życia codziennego. Celem spotkania była dyskusja nad ważnymi tekstami z tej dziedziny oraz prezentacja bieżących projektów badawczych.

Wydarzenie otworzyła prof. dr Tatjana Tönsmeyer (Bergische Universität Wuppertal), która w referacie wprowadzającym przedstawiła nowe metody i perspektywy badań historycznych nad drugą wojną światową. Uwypukliła istniejące dezyderaty badawcze oraz często pomijany emocjonalny aspekt historii wojny. Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od referatu prof. dr. Jerzego Kochanowskiego (Uniwersytet Warszawski) o strategiach przetrwania społeczeństwa polskiego w okresie okupacji.

Następnie doktorantki Justyna Majewska i Maria Ferenc Piotrowska przedstawiły swoje badania na temat warszawskiego getta. Majewska wyjaśniła na podstawie materiałów z archiwum Ringelbluma, jakie wizje przyszłości dotyczące powojennego życia w Polsce i Palestynie snuli żydowscy intelektualiści w warszawskim getcie, natomiast Ferenc Piotrowska mówiła o znaczeniu i oddziaływaniu obiegu informacji w getcie. Opowiadając o pierwszym projekcie badawczym poświęconym historii życia codziennego na okupowanej przez Niemców Litwie podczas drugiej wojny światowej, Mantas Šikšnianas z Wilna przedstawił rezultaty swoich badań w tym zakresie. Następnie Judith Vöcker analizowała przestępczość i prawne prześladowanie Żydów w gettach w Warszawie i Krakowie, a Martin Borkowski-Saruhan zajął się wzajemnymi związkami między sportem, przemocą a życiem codziennym w okupowanej przez Niemców wschodniej części Górnego Śląska.
Warsztaty zakończyły się prezentacją poświęconą akustycznym doświadczeniom wojennym Żydów w gettach i obozach koncentracyjnych (Janina Wurbs) oraz referatem o powojennym życiu dzieci – ofiar wojny w Polsce (Jakub Gałęzowski).
Inspirujące dyskusje ukazały różne – zarówno pod względem teoretycznym, jak i metodologicznym – podejścia uczestniczek i uczestników do badania życia codziennego podczas drugiej wojny światowej. Różnorodność przedstawionych projektów badawczych dała więc nader ciekawy wgląd w bieżące rezultaty badań nad historią życia codziennego, prowadzonych przez naukowców młodego pokolenia w Niemczech, Polsce i na Litwie.

Zdjęcia: CBH w Berlinie & Instytut Herdera w Marburgu

30
wrz
Konferencja
Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius
Czytaj więcej