History Dialogue for All? Joint Historians‘ Commissions in Europe and East Asia

Na ostatnim wykładzie wtorkowym w 2018 roku w warszawskim NIH zagościł prof. dr Daqing Yang z Waszyngtonu. W wykładzie wygłoszonym 11 grudnia na temat „History Dialogue for All? Joint Historians‘ Commissions in Europe and East Asia” przedstawił on sytuację bilateralnych komisji historyków w Europie i wschodniej Azji oraz omówił zagadnienie przyczyn popularności tego rodzaju transnarodowych instytucji. Zaprezentował zarazem swoją bieżącą działalność badawczą na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie.

Po przedstawieniu szczegółowej definicji „joint historians‘ commissions” Yang plastycznie opisał ekspansję transnarodowych i międzynarodowych instytutów badawczych. Następnie przedstawił cele i rezultaty prac komisji historyków, zwrócił uwagę na międzynarodowe podobieństwa i różnice oraz zadał pytanie, co dla instytucji naukowych i ludzi różnych narodowości oznacza posiadanie wspólnej historii. W tym kontekście wskazał zwłaszcza na wagę krajowych instytutów historycznych oraz na potrzebę pracy naukowej i historycznego rozrachunku na szczeblu krajowym, co należy jego zdaniem uważać za podstawę korzystnej wymiany międzynarodowej. Podkreślił przy tym zalety i potencjały transnarodowej współpracy naukowej, a także uwypuklił przeszkody dla międzynarodowych komisji historyków i krytykę pod ich adresem, które mogą znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić pracę „joint historians‘ commission”. Następnie, podczas dyskusji, w pogłębiony sposób omówiono kwestię znaczenia bilateralnych instytucji badawczych z uwzględnieniem roli różnic w łonie poszczególnych państw oraz poruszono złożony problem narodowej konstrukcji tożsamości.

Prof. Daqing Yang jest profesorem historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie i twórcą programu badawczego „Memory and Reconciliation in Asia-Pacific”. Przed podjęciem pracy dydaktycznej na uniwersytetach w Tokio, Wasedzie (Japonia) i Yonsei (Korea Południowa) ten urodzony w Nankinie w Chinach historyk doktoryzował się na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge w stanie Massachusetts. Do jego zainteresowań badawczych należą oprócz historycznego rozrachunku z drugą wojną światową zwłaszcza nauka i technika w Cesarstwie Japońskim oraz dzieje wojny w Azji i na Pacyfiku.

19
mar
Wykład
Etienne Francois (Berlin): Na ile można powiedzieć, że kraje wschodnioeuropejskie są strukturalnie inne niż zachodnioeuropejskie?
Czytaj więcej