Nagroda Naukowa im. prof. Grzegorza Białuńskiego dla Jaśminy Korczak-Siedleckiej

Kapituła Konkursowa Nagrody Naukowej im. prof. Grzegorza Białuńskiego przyznała nagrodę pracowniczce naukowej NIH w Warszawie dr Jaśminie Korczak-Siedleckiej autorce pracy "Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII wieku".

Członkowie kapituły, podkreślając wysoki poziom wszystkich prac, które napłynęły na konkurs, uznali
nowatorstwo badań dr Jaśminy Korczak-Siedleckiej, docenili przeprowadzoną przez nią bogatą kwerendę, zaprezentowane szerokie spektrum zagadnienia, staranność badawczą, sugestywną narrację i jasno sformułowane wnioski. Uznali, że autorce udało się zrealizować główny cel monografii, czyli przedstawienie wpływu przemocy na codzienne życie mieszkańców poddanego badaniom obszaru, oraz uchwycić powiązania między działaniami pełniącymi funkcję czystej przemocy fizycznej, a tymi, których zadaniem było wspomaganie powinności porządkowych i obronnych. Autorka, ze znawstwem, odtworzyła także kanon ówczesnych postępowań honorowych i powiązała go z formami przemocowymi służącymi do ich przestrzegania.

28
lis
Konferencja
Memory of the Past and Politics of the Present
Czytaj więcej