Nagrody dla autorów najlepszych książek naukowych o tematyce żydowskiej

Foto: Anna Wojnar, Quelle: Jagiellonen Universität Krakau

Joanna Lisek, Alicja Maślak-Maciejewska i Maria Cieśla zostały tegorocznymi laureatkami Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą publikację naukową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce. W obecności wyróżnionych autorek wręczenie nagród odbyło się 4 listopada w krakowskim Collegium Novum.
Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, której wysokość wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów – prof.. Józef A. Gierowski, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 roku współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.

Do drugiej edycji, obejmującej publikacje naukowe wydane w 2018 roku, nadesłano 20 zgłoszeń. Kapituła pod przewodnictwem dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. Jana Święcha wybrała do drugiego etapu pięć książek, spośród których ostatecznie nagrodzono trzy publikacje.

Oprócz Joanny Lisek i Alicji Maślak-Maciejewskiej wśród laureatek znalazła się była pracownica NIH. Dr Maria Cieśla otrzymała trzecią nagrodę za książkę "Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w." Autorka poszukiwała w niej odpowiedzi na pytanie o zróżnicowanie wewnętrzne społeczności żydowskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII i XVIII wieku. Przeprowadzona w tym celu analiza dywersyfikacji zawodowej Żydów pokazuje różnice w statusie finansowym i społecznym osób pracujących w tych samych profesjach.

Maria Cieśla pracowała w warszawskim NIH od lutego 2015 r. do stycznia 2019 r., gdzie w zespole badawczym nr 1 „Regionalność i powstawanie regionów” realizowała projekt „Wschodnioeuropejski region gospodarczy jako obszar działania żydowskich przedsiębiorców w XVIII w.”.

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej