Niemiecka wojna eksterminacyjna na Wschodzie – krytyczne spojrzenia na selektywną kulturę pamięci

Niemiecka wojna eksterminacyjna na Wschodzie – krytyczne spojrzenia na selektywną kulturę pamięciNiemiecka wojna eksterminacyjna w Związku Radzieckim (1941–1944) odgrywa marginalną rolę w publicznej recepcji i pamięci w Republice Federalnej Niemiec. Do zagadnień pomijanych należą choćby polityka „spalonej ziemi”, rozmiary masowych rozstrzeliwań ludności żydowskiej, żydowski opór przeciwko „ostatecznemu rozwiązaniu”, zwłaszcza w lasach Białorusi, skala mordowania radzieckich jeńców wojennych, a także konkretne miejsca zbrodni oraz ich ówczesny i obecny stan materialny.

Te białe plamy wypełnia publikacja, powstała w związku z warsztatami zorganizowanymi we wrześniu 2017 roku przez warszawski NIH w Warsztacie Historycznym w Mińsku. Artykuły są poświęcone ukazywaniu bądź nieukazywaniu nazistowskich zbrodni, związkowi między przestrzenią a pamięcią oraz przypominaniu tej eksterminacyjnej wojny w wystawach, debatach parlamentarnych i podręcznikach szkolnych. Finansowego wsparcia udzielił projektowi warszawski NIH.

Alexandra Klei/Katrin Stoll (red.): Leerstelle(n)? Der deutsche Vernichtungskrieg 1941–1944 und die Vergegenwärtigungen des Geschehens nach 1989, Neofelis Verlag, Berlin 2019, 266 str., ISBN: 978-3-95808-227-4

24
lut
Wykład
Prof. Dr. Stefan Berger (Bochum): Perspektiven auf die historische Nationalismusforschung heute
Czytaj więcej