Nowa kooperacja: interdyscyplinarne seminarium o stosunkach polsko-niemieckich

 

„Stosunki polsko-niemieckie w literaturze, kulturze i historii” – brzmi tytuł seminarium, oferowanego w tym semetrze zimowym na Uniwersytecie Warszawskim. Zajęcia są adresowane do studentów drugiego roku germanistyki, a organizują je literaturoznawczyni Ewa Wojno-Owczarska (UW) i historyczka sztuki Annika Wienert (NIH w Warszawie).

Na przykładach z literatury, muzyki, filmu i sztuk pięknych zostaną naświetlone wieloaspektowe relacje polsko-niemieckie od końca XVIII wieku po współczesność. Spektrum tematyczne sięga od przedstawienia postaci Alexandra von Humboldta w powieści Rachuba świata przez dziewiętnastowieczne niemieckie Polenlieder, filmy Krzysztofa Kieślowskiego i Toma Tykwera po odzwierciedlenia obu wojen światowych w kulturze.

Niektóre zajęcia należące do seminarium będą się odbywać w sali konferencyjnej NIH w Warszawie. Naukowcy, prowadzący badania w kontekście polsko-niemieckim m.in. w warszawskim NIH, opowiedzą studentom o swoich bieżących projektach. Ponadto jedno ze spotkań będzie poświęcone wprowadzeniu w możliwości kwerendy w Bibliotece Instytutu.


Terminy:

30.10.19, 13.30–14.30
Biblioteka – wprowadzenie
dr Simone Simpson, kierowniczka Biblioteki

13.11.19, 13.30–14.30
Stosunki polsko-niemieckie na przełomie XIX i XX w.
Wykład prof. dra hab. Piotra Szlanty

20.11.19, 13:30–14.30
Nasza wojna. Tom 2, Narody 1917–1923
Prezentacja książki z prof. dr. hab. Maciejem Górnym

27.11.19, 13:30–14.30
Polityka wobec mniejszości w okresie międzywojennym na przykładzie Wojska Polskiego
Warsztaty z dr. Christhardtem Henschelem

4.12.19, 13:30–14.30
Pisanie wieloperspektywiczne. Dwa teksty o obserwacjach z Warszawy
Warsztaty z dr. Felixem Ackermannem

11.12.19, 13:30–14:30
Ruiny jako metafora i materiał. Przedstawienia wizualne zniszczonych miast w Polsce i Niemczech po 1945 r.
dr Annika Wienert

 

 

07
paź
Kolokwium
Gregor Christiansmeyer (Georg-August-Universität Göttingen): Erinnerung, Versöhnung und Verständigung transnational? Das Deutsch-Polnische Jugendwerk als erinnerungskultureller Akteur
Czytaj więcej