Nowa Publikacja: Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preußenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert

Historyczne Prusy cechowały się od średniowiecza konfliktami, koegzystencją i wzajemnym przenikaniem się języków, kultur, wyznań i tradycji. W tych okolicznościach tworzyły się regionalne środowiska szlacheckie. Od XVIII wieku ulegały one silnym przeobrażeniom wskutek rozkładu ustroju stanowego oraz wyłaniania się nowoczesnych państw i narodów. Te burzliwe niekiedy przemiany polityczne, społeczne zderzały się z ukształtowanymi tradycjami regionalnymi, stanowymi i społecznymi szlachty. Jej graniczne położenie było definiowane wciąż na nowo od końca ancien régime po późną nowoczesność. Zawarte w książce artykuły opisują wzajemne oddziaływanie tradycji i transformacji w kontekście rozmaitych „pograniczy”, umieszczając temat w kontekście środkowoeuropejskim z perspektywy historii, historii sztuki i literaturoznawstwa.

 

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk jest germanistką i literaturoznawczynią. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kieruje Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza. Jest wiceprezesem Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.

Sabine Jagodzinski jest historyczką sztuki i byłą pracowniczką naukową NIH w Warszawie.

Miloš Řezník jest historykiem, dyrektorem NIH w Warszawie i profesorem europejskiej historii regionalnej na Uniwersytecie w Chemnitz, a także współprzewodniczącym Niemiecko-Czeskiej Komisji Historyków.

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Sabine Jagodzinski, Miloš Řezník (red.), Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preußenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, PETER LANG Verlag, Berlin 2021, 293 s., ISBN 978-3-631-85020-6

16
maj
Konferencja
The Return of Looted Artefacts since 1945 post-fascist and post-colonial restitution in comparative perspective
Czytaj więcej