Nowa publikacja: Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit

Europa, w której mniej więcej 250 mln osób mówi językami słowiańskimi, jest w ponad jednej trzeciej „słowiańska”. Co to oznacza dla rozumienia europejskiej kultury i historii? Czy słowiańskojęzyczna część ludności Europy posiada „słowiańską” świadomość, szczególną „słowiańską” kulturę i historię?

Wychodząc od tego zagadnienia, Eduard Mühle opowiada całkowicie na nowo dzieje „Słowian” w średniowieczu. Na podstawie szczegółowych badań źródeł buduje podwójną perspektywę. Z jednej strony opisuje realne struktury historyczne – od „wczesnosłowiańskich” grup ludności i ich pierwszych konstrukcji władzy w VII–IX wieku, przez słowiańskojęzyczne państwa i nationes w X–XII wieku po późnośredniowieczne społeczeństwa od XII do początku XV wieku. Z drugiej strony bada wizerunki obce i własne, za pomocą których od VI wieku ustawicznie projektowano bądź „wynajdywano” „Słowian” jako konstrukt kulturowy oraz pokazuje, jak już w średniowieczu instrumentalizowano te obrazy na gruncie polityki historycznej w różnych kontekstach i celach.

Eduard Mühle wykłada historię Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster. W latach 2008–2013 był dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Eduard Mühle: Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit. Böhlau Verlag Köln 2020, ISBN: 978-3-412-51898-1.

Spis treści oraz próbkę kilku stron można znaleźć na stronie internetowej wydawnictwa: www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com.

26
kwi
Wykład
Prof. dr hab. Malte Rolf (Oldenburg): Imperial Russian Rule in the Kingdom of Poland, 1864-1915
Czytaj więcej