Nowa publikacja: Dieter Langewiesche, Liberalizm w Niemczech (Klio w Niemczech, tom 23)

Liberalizm stanowi społeczno-polityczne wyobrażenie o porządku, które współkształtowało proces powstawania nowoczesności. W centrum liberalnego modelu społecznego znajduje się obywatel, będący jednostką za siebie odpowiedzialną. Liberalne społeczeństwo to takie, w którym każdy człowiek może działać jako równouprawniony obywatel. Liberalne obywatelstwo opiera się zaś na uczciwym podziale szans życiowych, dostępnych w danym społeczeństwie.  
Związane z tym ideałem oczekiwania oraz możliwości ich realizacji zmieniały się w toku historii i były dyskutowane przez samych liberałów. Historia liberalizmu jako idei i praktyki politycznej może być zatem traktowana i rozumiana tylko jako nieustanna walka o znaczenia. Jej rozwój opisywany jest w tej książce począwszy od XIX wieku. Autor zadaje pytanie: Jak w najważniejszych okresach niemieckiej i europejskiej historii zmieniały się możliwości działania polityki liberalnej? Czym są dla niej naród i państwo narodowe?

O autorze:
Dieter Langewiesche jest emerytowanym profesorem historii najnowszej na Uniwersytecie w Tybindze, członkiem Narodowej Akademii Nauk Leopoldina i Akademii Nauk w Heidelbergu. Zajmuje się historią Europy w XIX i XX wieku, w szczególności procesami narodowotwórczymi, wojną, liberalizmem i mieszczaństwem, ruchami robotniczymi i kulturą robotniczą, rewolucjami europejskimi, historią nauki i dziejami uniwersytetów oraz myśleniem historycznym.

Bibliografia:
Dieter Langewiesche, Liberalizm w Niemczech, tłum. Justyna Górny, Adam Peszke, red. nauk. Magdalena Niedzielska, Wydawnictwo Neriton: Warszawa 2018, ss. 435 (= Klio w Niemczech 23), ISBN 978-83-660018-02-0.

25
kwi
Konferencja
Warsztaty: Historyczne badania recepcji filmowej
Czytaj więcej