Nowa publikacja: Michael North: Historia Bałtyku

Region Bałtyku jest przestrzenią wymiany. Od czasów prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej, słowiańskiej, bałtyjskiej i fińskiej. W średniowieczu i w okresie nowożytnym wyodrębniły się na tych terenach wspólnoty narodowe i państwa. Region ten był zarazem miejscem intensywnej współpracy na wszystkich poziomach życia społecznego i kulturalnego. Tu wykształciły się ponadnarodowe kultury wikingów, Słowian, powstała także Hanza. W XVI i XVII w. obszar ten ulegał procesom niderlandyzacji, a w XX w. sowietyzacji. Tematem tej książki są zatem zróżnicowane formy interakcji ekonomicznej, kulturowej i politycznej nad szeroko rozumianych wybrzeżach Bałtyku. Przybliża ona historię tego wciąż rozwijającego się regionu od czasów wikingów aż do wdrażanej współcześnie strategii Unii Europejskiej dla Morza Bałtyckiego.

Polskie tłumaczenie zostało opublikowane w 2019 r. jako tom 24 serii "Klio w Niemczech".

Michael North studiował historię i slawistykę na Uniwersytecie w Giessen, gdzie doktoryzował się w 1979 r. na podstawie pracy o historii gospodarczej Prus Książęcych. W kolejnych latach pracował w muzeach w Hamburgu i w Kilonii. W 1988 r. uzyskał habilitację. Od 1995 r. jest profesorem historii nowożytnej na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Od 2010 r. kieruje międzynarodową szkołą doktorską Baltic Borderlands, prowadzoną wspólnie z uniwersytetami w Lund i Tartu. W 2010/2011 r. był profesorem wizytującym w Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara (USA). W 2014 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Tartu. Jego prace na temat historii gospodarczej, społecznej i kulturowej przetłumaczono na 13 języków.

T. 24: Michael North, Historia Bałtyku, tłum. z niemieckiego Adam Peszke, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, 574 S., ISBN 978-83-66018-16-7, titułoryginalny: Geschichte der Ostsee. Handel und Kulturen © C.H. Beck OhG München 2011.

31
sie
Konferencja
I seminarium projektu „Eurosceptycyzm“
Czytaj więcej