Nowa publikacja: Ostpreußens Kriegsbeute. Der Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945

Rzesza Niemiecka zaanektowała kosztem Polski w 1939 roku północną część Mazowsza wokół Ciechanowa i wcieliła ją jako „rejencję ciechanowską” (Regierungsbezirk Zichenau) do prowincji Prusy Wschodnie, której terytorium w ten sposób się znacznie powiększyło. Ciechanów stał się teraz poletkiem doświadczalnym nazistowskich władz w Królewcu z gauleiterem Erichem Kochem na czele, dążącym do realizacji swoich kolonialnych ambicji we wschodniej  Europie. Planował on całkowitą „odbudowę” anektowanego obszaru w duchu narodowego socjalizmu – od polityki osiedleńczej na wsi po przebudowę miast.

13 artykułów wchodzących w skład niniejszego tomu zbiorowego jest efektem konferencji w warszawskim NIH w maju 2017 roku. Naświetlają poszczególne aspekty okupacji niemieckiej na północnym Mazowszu, które dotychczas rzadko bywały przedmiotem badań naukowych. Autorzy zadają pytania nie tylko o ideologię, strukturę i charakter władzy okupacyjnej oraz uczestniczących w niej instytucji i organów represji, lecz również o życie codzienne i strategie przetrwania ludności okupowanych terenów. Szczególny nacisk położono na rozmaite formy masowej przemocy wymierzonej w miejscową ludność, w przypadku Żydów zakończonej ludobójstwem.

Christhardt Henschel jest pracownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Bada dzieje Polski w XIX i XX wieku. Książka ukaże się pod koniec maja 2021 roku, a można ją zamawiać z wyprzedzeniem w wydawnictwie fibre: fibre-Verlag

Christhardt Henschel (red.): Ostpreußens Kriegsbeute. Der Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945, Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau t. 42, s. 416, 22 ilustracje, twarda oprawa, ISBN 978-3-944870-75-5. 

27
wrz
Konferencja
Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym
Czytaj więcej