Nowa publikacja: Poststalinizm. Ideologia i utopia epoki

Tajny referat Chruszczowa z 1956 roku zachwiał komunizmem w posadach. Późniejsze lata kojarzone są zwykle z powolnym upadkiem tej ideologii. Pavel Kolář przedstawia natomiast inną perspektywę: interpretuje destalinizację jako początek nowej epoki. Dowodzi, że utopijne wizje cechowały również komunizm doby poststalinizmu. Ich istotą nie było już jednak niepohamowane dążenie do idealnego ustroju społecznego, lecz stopniowa poprawa istniejącej sytuacji. Wychodząc poza historię komunizmu, książka opowiada o przekształceniach nowoczesnych ideologii i budowaniu nowego konsensusu władzy.

Książka wydana wspólnie z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Tytuł oryginału: Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche.

Pavel Kolář, profesor historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Konstancji. Zajmuje się współczesną historią europejską (przede wszystkim dziejami Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej). Specjalizuje się w historii dyktatur komunistycznych, dziejach historiografii, historii nacjonalizmu i historii przemocy. Ostatnio opublikował: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu (Co to była normalizacja? Eseje o późnym socjalizmie, 2016, wraz z Michalem Pullmannem) oraz Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu (Świat towarzyszy. Społeczno-ideowe oblicze komunizmu, 2019).

Pavel Kolář: Poststalinizm. Ideologia i utopia epoki, przekład: Justyna Górny, Redakcja naukowa: Jerzy Kochanowski, Warszawa: Scholar 2022, 446 str (seria: Klio w Niemczech, t. 27), ISBN: 978-83-66849-27-3

 

 

 

 

 

04
lip
Konferencja
History from below: Microhistorical Approaches to the History of East European Jewry
Czytaj więcej