Nowa publikacja: Regionalität als historische Kategorie.

Regionów nie da się ograniczyć jedynie do komponentów geograficzno-terytorialnych, mogą one być także wyimaginowane, ukonstytuowane kulturowo, stworzone komunikacyjnie, ukształtowane religijnie bądź też wyprowadzone z układów etnicznych. Przeanalizowano tu w długiej perspektywie czasowej procesy formowania i rozpadu, którym towarzyszą mechanizmy inkluzji i ekskluzji oraz identyfikacji.Proponowana praca zbiorowa szuka odpowiedzi między innymi na następujące  pytania: Jakie czynniki konstytuują i modyfikują regiony? W jakich konfiguracjach tożsamościowych powstaje i zanika „regionalność”? Poszczególne artykuły skupiają się przede wszystkim na tworzeniu regionów i ukazaniu regionalności, ale i analizują możliwości operacjonalizacji regionalności jako historycznie zmiennej figuracji.

Sabine Jagodzinski / Aleksandra Kmak-Pamirska / Miloš Řezník (Hg.): Regionalität als historische Kategorie. Ostmitteleuropäische Perspektiven (= DHI Warschau, Quellen und Studien, Bd. 37), Osnabrück: fibre 2019, 367 S. , 39,80 €. ISBN 978-3-944870-62-5

Dr Sabine Jagodzinski, historyczka sztuki, pracownica naukowa w NIH w Warszawie.

Dr Aleksandra Kmak-Pamirska, religioznawczyni i historyczka, pracuje w Instytucie Łużyckim w Budziszynie i była pracownicą naukową w NIH w Warszawie.

Prof. dr hab. Miloš Řeznik, historyk, profesor katedry Europejskiej Historii Regionalnej na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz oraz dyrektor NIH w Warszawie.

 

27
maj
Konferencja
The politics of difference in 1919 Europe. Minorities and border populations
Czytaj więcej