Nowa publikacja

Autor opisuje działalność niemieckich planistów przestrzennych, urbanistów, architektów, projektantów wnętrz i ich „obsesję porządkowania”, mającego służyć całkowitej germanizacji nowo opanowanych terenów. Jako przykłady podaje liczne projekty i realizacje, nieomawiane wcześniej w literaturze przedmiotu. Analizuje moralne aspekty tej pracy oraz aktywne zaangażowanie jej wykonawców w politykę okupacyjną i Zagładę. Śledzi losy konkretnych specjalistów zarówno podczas wojny, jak i po jej zakończeniu.

E-book naszej publikacji jest już dostępny. Wersję papierową będzie można zamówić już w najbliższych dniach: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Książkę redagowały Annika Wienert i Aleksandra Paradowska, opatrzyły ją także wstępem, który napisały wspólnie z Christhardtem Henschelem.

25
maj
Kolokwium
Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady
Czytaj więcej