Pokaz w kinie Iluzjon filmu "Okupacja 1968"

Pokaz 5.09.2018, godz. 18:00 w warszawskim kinie Iluzjon poprzedzony dyskusją panelową z twórcami filmu. Udział wezmą: Magdalena Szymków i Linda Dombrovszky, Stanisław Zaborowski. Prowadzenie: Karolina Sulej.

20 sierpnia 1968 roku o godzinie 23:00 wojska Związku Radzieckiego, Węgier, Polski, Bułgarii i NRD dokonały inwazji na Czechosłowację w celu zatrzymania politycznych reform liberalizacji Praskiej Wiosny kierowanej przez Alexandra Dubčeka. Dziś, 50 lat po tym wydarzeniu, dawni uczestnicy, reprezentujący państwa Układu Warszawskiego, wracają do tamtej historii. W pięciu etiudach zrealizowanych przez reżyserów i reżyserki z Rosji, Węgier, Polski, Bułgarii i Niemiec, weterani operacji „Dunaj” opowiadają z własnej perspektywy, jak wielka historia spotkała na swojej drodze małego człowieka. Czy dziś po oswobodzeniu się z radzieckiej dominacji i zniesieniu w większości krajów obowiązkowej służby wojskowej, stać ich i nas na pełną wolność?Film składa się z pięciu etiud stworzonych przez pięciu reżyserów z pięciu krajów. Każdy z nich tworzy osobną historię opowiedzianą przez archiwalia i zdjęcia współczesne.Interesuje mnie to zderzenie losów – osobistych i narodowych. To opowieść lustro. Historie kobiet bowiem są mikro-narracjami makro-opowieści jaka rozgrywała się w tym czasie w Polsce. W mojej części „Piszę do ciebie, kochanie“ skontrastowałam archiwalia z interwencji wojskowej na Czechosłowację z obrazami codziennego życia w PRL-u. Dychotomia pomiędzy czołgami, które przekraczają południową granicę Polski i big beatowymi piosenkami rozbrzmiewającymi wsopockim amfiteatrze, rozpaczliwymi hasłami protestacyjnymi wypisywanymi przez Czechów na murach domów a propagandowymi gazetkami dla polskich żołnierzy napędzającymi terror strachu i zagrożenia myślę odzwierciedli poczucie w jakim żyło w owym czasie polskie społeczeństwo. – mówi o filmie autorka polskiej części – „Piszę do ciebie, kochanie“- Magdalena Szymków. Reżyserami filmów są Evdokia Moskvina, Linda Dombrovszsky, Madalena Szymków, Stephan Komandarev, Marie Elisa Scheidt. Film jest koprodukcją słowacko-czesko-polsko-bułgarsko-węgierską.

 

PRESSBOOK

PLAKAT

01
wrz
Konferencja
Workshop: „The Circle of Life” – Birth, Dying, and the Liminality of Life since the Nineteenth Century
Czytaj więcej