Nowe impulsy do badań nad unią polsko-saską

August III. im polnischen Kleid. Bild von Louis de Silvestre, um 1737.

Podczas sesji roboczej 27 marca 2019 r. w sali konferencyjnej NIH w Warszawie historycy z różnych krajów dyskutowali o stanie badań nad polsko-litewsko-saską unią personalną w latach 1697–1763, zwłaszcza pod kątem jej transregionalnego oddziaływania i późniejszych następstw. Przedmiotem wspólnych rozważań były przyszłe możliwości i konkretne modele szerokiej międzynarodowej koordynacji i kooperacji. W ten sposób uczestnicy spotkania, przygotowanego razem z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, nawiązali do wcześniejszych inicjatyw Instytutu. Ze względu na wyznaczone zadania organizacyjne w sesji wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele najważniejszych placówek badawczych i usługowych, ale również inne osoby z Polski, Niemiec i Białorusi. Reprezentowane były m.in. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Saksońskiej Historii i Antropologii Kulturowej w Dreźnie, Saksońska Biblioteka Krajowa – Biblioteka Uniwersytecka w Dreźnie oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Na zakończenie podjęto decyzję o utworzeniu tymczasowej grupy koordynacyjnej, która będzie przygotowywać kolejne działania i posunięcia.

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie opublikuje niebawem niemiecki przekład książki Jacka Staszewskiego (1933–2013) Polacy w osiemnastowiecznym Dreźnie – klasycznego, ale cały czas aktualnego dzieła, do którego koncepcji nawiązują również obecne działania.

19
wrz
Konferencja Wykład
Kunstgeschichte am DHI Warschau: Forschungsprojekte und Fördermöglichkeiten
Czytaj więcej