Oferta pracy

Pod tytułem "Europejskie ruchy antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od początków integracji europejskiej do dziś" trzy instytuty Fundacji im. Maxa Webera – w Londynie, Rzymie i Warszawie – połączą wysiłki z Hamburskim Instytutem Badań Społecznych, umożliwiając w ten sposób naświetlenie tego europejskiego tematu z perspektyw interdyscyplinarnych i międzynarodowych. Projekt przeanalizuje głosy eurokrytyczne w przeszłości i we współczesności.

W ramach naszego międzynarodowego międzynarodowego projektu poszukujemy dwóch pracowników naukowych od 1 kwietnia 2021 roku:

  

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

należący do Max Weber Stiftung oferuje z dniem 1 kwietnia 2021 stanowisko postdoktoranckie (pracownik lokalny, pełny etat):

pracownik naukowy

Stanowisko osadzone jest w projekcie „Ruchy antyeuropejskie. Eurosceptyczne powiązania od poczatków integracji europejskiej“, realizowanego we współpracy Instytutów Historycznych w Warszawie, Rzymie i Londynie, jak również Instytutu Badań Społecznych w Hamburgu. 

Instytut w Warszawie będzie się koncentrował na badaniach dotyczących Polski w kontekście europejskim, przy czym w związku z przypisaniem stanowiska do realizowanego w Instytucie programu badawczego nr 5 (Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności) pożądane jest uwzględnienie perspektyw historiograficznych i/lub elementów historyczno-kulturowych, czy też historyczno-politycznych.

Do zadań należeć będzie w szczególności prowadzenie samodzielnych prac badawczych, współpraca w ramach projektu, organizacja wydarzeń naukowych oraz współpraca ze stypendystami Instytutu.

Kandydaci powinni posiadać tytuł doktora z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych; dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego, (znajomość języka niemieckiego jest mile widziana, nie jest jednak warunkiem zatrudnienia) oraz mieć doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Zatrudnienie zawarte zostanie wstępnie na dwa lata, z możliwością przedłużenia. Miejscem pracy jest zasadniczo Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie jest pracodawcą przyjaznym rodzinie, który ze szczególną troską podchodzi do łączenia życia rodzinnego z pracą zawodową oraz do równouprawnienia.

Informację o projekcie można znależć tu: Informacja o projekcie

Zgłoszenia wraz ze zwyczajowymi dokumentami oraz szkicem projektu dotyczącego powyższego zakresu tematycznego należy przesyłać do Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, do dnia 20 lutego 2021 r., pod hasłem: "Bewerbung_ES", pocztą zwykłą lub elektroniczną, na adres:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa

bewerbungen@dhi.waw.pl

Download PDF

 

___________________

 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

należący do Max Weber Stiftung oferuje z dniem 1 kwietnia 2021 stanowisko (pracownik lokalny, praca w wymiarze 26 godzin tygodniowo): 

pracownik naukowy

Stanowisko osadzone jest w projekcie „Ruchy antyeuropejskie. Eurosceptyczne powiązania od początków integracji europejskiej“, realizowanego we współpracy Instytutów Historycznych w Warszawie, Rzymie i Londynie, jak również Instytutu Badań Społecznych w Hamburgu. 

Instytut w Warszawie będzie się koncentrował na badaniach dotyczących Polski w kontekście europejskim, przy czym w związku z przypisaniem stanowiska do realizowanego w Instytucie programu badawczego nr 5 (Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności) pożądane jest uwzględnienie perspektyw historiograficznych i/lub elementów historyczno-kulturowych, czy też historyczno-politycznych.

Do zadań należeć będzie w szczególności prowadzenie samodzielnych prac badawczych, współpraca w ramach projektu, organizacja wydarzeń naukowych oraz współpraca ze stypendystami Instytutu.

Kandydaci powinni posiadać tytuł magistra z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych; dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego, (znajomość języka niemieckiego jest mile widziana, nie jest jednak warunkiem zatrudnienia) oraz mieć doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Zatrudnienie zawarte zostanie wstępnie na dwa lata, z możliwością przedłużenia. Miejscem pracy jest zasadniczo Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie jest pracodawcą przyjaznym rodzinie, który ze szczególną troską podchodzi do łączenia życia rodzinnego z pracą zawodową oraz do równouprawnienia.

Informację o projekcie można znaleźć tutaj: Informacja o projekcie  

Zgłoszenia wraz ze zwyczajowymi dokumentami oraz szkicem projektu dotyczącego powyższego zakresu tematycznego należy przesyłać do Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, do dnia 20 lutego 2021 r., pod hasłem: "Bewerbung_ES_D", pocztą zwykłą lub elektroniczną, na adres:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich

Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa

bewerbungen@dhi.waw.pl

Download PDF

04
mar
Konferencja
Szlachta bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich i Książęcych
Czytaj więcej