Oferta pracy

W Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, który jest częścią Fundacji im. Maxa Webera, jest w jak najszybszym terminie do obsadzenia stanowisko pracownika naukowego.

Zadania polegają główne na prowadzeniu samodzielnych prac badawczych w obszarze badawczym „Regionalność i powstawanie regionów”, organizowaniu imprez naukowych i zarządzaniu nimi oraz na opiece nad naukowcami wizytującymi w Instytucie. Opis obszaru badawczego znajduje się pod adresem:

https://www.dhi.waw.pl/pl/badania/program-badawczy/regionalnosc-i-powstawanie-regionow.html

Kandydaci i kandydatki powinni posiadać stosowny doktorat, dysponować dobrą znajomością języków obcych (przede wszystkim polskiego, a w wypadku osób spoza Niemiec niemieckiego i angielskiego) oraz doświadczeniami w zakresie współpracy międzynarodowej.

Stanowisko pracy objęte naborem to pełny etat na czas określony – trzy lata – z możliwością przedłużenia. W razie spełnienia wszystkich warunków zaszeregowanie nastąpi do 13. przedziału wynagrodzeń według niemieckiego Układu zbiorowego dla sektora publicznego (TVöD) wraz z dodatkiem zagranicznym i innymi świadczeniami socjalnymi obowiązującymi w państwowej służbie publicznej. Istnieje zasadniczy obowiązek obecności w miejscu zatrudnienia w Warszawie.

Fundacja im. Maxa Webera jest pracodawcą przyjaznym rodzinie, któremu szczególnie leży na sercu godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Fundacja wdraża wytyczne dotyczące równouprawnienia płci, próbując przy obsadzie stanowisk niwelować istniejące nierówności, i usilnie zachęca wykwalifikowane kobiety do składania aplikacji. Zgodnie z celami ustawowymi w przypadku takich samych kwalifikacji (przydatność, umiejętności i osiągnięcia zawodowe) pierwszeństwo w przyjęciu do pracy mają kandydatki i kandydaci o wysokim stopniu niepełnosprawności przed innymi osobami oraz kobiety przed mężczyznami.

Aplikacje ze standardowymi dokumentami, a także szkicem projektu dotyczącego podanego obszaru badawczego należy nadsyłać pocztą zwykłą lub elektroniczną do NIH w Warszawie do 12 września 2021 roku pod hasłem: „Bewerbung_FB1”:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Pałac Karnickich

Aleje Ujazdowskie 39

00-540 Warszawa

bewerbungen@dhi.waw.pl

 Stellenausschreibung

 

17
sty
Konferencja
(De)Constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History
Czytaj więcej