Ogłoszenie o pracę

Komitet lokalny międzynarodowej konferencji Convergences organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim przez Memory Studies Association (5-9 lipca, 2021) zatrudni asystenta/asystentkę.

Asystent/ka prac konferencyjnych
Memory Studies Association Annual Conference
“Convergences”
1.10.2020-31.07.2021

Do obowiązków asystenta/ki będzie należało

● obsługa platformy internetowej konferencji;
● korespondencja z uczestnikami konferencji;
● ścisła współpraca z komitetem lokalnym konferencji, komitetem programowym konferencji, zarządem MSA oraz innymi instytucjami współorganizującymi wydarzenie – w zakresie:
           pozyskiwania środków finansowych na konferencję;
           promocji konferencji;
           organizacji wydarzeń konferencyjnych na miejscu i on-line;
           rozliczenia konferencji;
           innych, nieprzewidzianych wyżej zadań, mieszczących się w godzinowym zakresie pracy.
Wymagane
● wykształcenie wyższe;
● bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego w mowie i piśmie;
● wysoka kultura komunikacji w obu językach;
● elastyczność czasu pracy;
● udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji lub podobnych wydarzeń;
● umiejętność samodzielnej organizacji pracy i podejmowania decyzji;
● biegła obsługa podstawowych programów komputerowych (MS Office);
● własny komputer i dostęp do Internetu.
Mile widziane
● doświadczenie w prowadzeniu platform internetowych;
● doświadczenie akademickie;
● status doktoranta/ki;
● zainteresowania naukowe zbieżne z tematyką konferencji;
● znajomość rosyjskiego/ukraińskiego/białoruskiego.
Oferujemy
● umowę zlecenie na czas 1.10.2020 – 31.07.2021;
● średnio 4 tys. zł brutto miesięcznie przy przewidywanym średnim wymiarze pracy 120 godzin miesięcznie;
● międzynarodowe środowisko pracy;
● osobom zainteresowanych studiami nad pamięcią – kontakt z naukowcami z całego świata z tej dziedziny.
Prosimy o przesłanie zgłoszeń do 20 września 2020 na adres conference@memorystudiesassociation.org (koniecznie z nagłówkiem e-mail Conference assistant – application). Zgłoszenie powinno zawierać w jednym pliku pdf (zatytułowanym nazwiskiem osoby aplikującej) następujące dokumenty:
● list motywacyjny w języku angielskim, opisujący przyczyny zainteresowania tym ogłoszeniem oraz dotychczasowe doświadczenie organizacyjne;
● cv w języku angielskim;
● kontakty do dwóch osób gotowych udzielić referencji, uwzględniając ich stanowiska zawodowe, email i telefon;
● skan dyplomu ukończenia studiów;
● certyfikat(y) potwierdzające znajomość języków obcych;
● skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów tego ogłoszenia w brzmieniu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Warszawski moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach w związku z moim udziałem w rekrutacji na stanowisko asystenta/ki komitetu lokalnego międzynarodowej konferencji Convergences organizowanej przez Memory Studies Association na Uniwersytecie Warszawskim (5-9 lipca, 2021)
Dodatkowe informacje
Stanowisko jest finansowane wspólnie przez Niemiecki Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W przypadku zgłoszeń kandydatów o analogicznych kwalifikacjach pierwszeństwo mają doktoranci, absolwenci i/lub współpracownicy naszych instytucji.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia oraz przeprowadzania rozmów wideo z wybranymi kandydat(k)ami. Organizatorzy spodziewają się ok 1000 uczestników konferencji i zakładają jego hybrydowy (on-line i na miejscu) charakter. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z covid może okazać się, że konferencja zostanie przeniesiona w całości on-line.
Zamieszkanie w Warszawie nie jest kryterium oceny zgłoszeń, ale komitet lokalny konferencji nie zwraca kosztów dojazdu do Warszawy w związku z pracami konferencyjnymi. Wykonywanie pracy będzie możliwe częściowo z domu. Konieczne będą jednak regularne spotkania i stały kontakt z członkami komitetu konferencji. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx

DOWNLOAD FULL DOCUMENT

04
lis
Imprezy Wystawa
Wystawa: Splendor władzy: Wettynowie na tronie Rzeczpospolitej
Czytaj więcej