Panel „Commodification of Memory in East Central Europe”

"Follow the money" brzmiała dewiza panelu zorganizowanego przez zespół badawczy "Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności" podczas 3. dorocznej konferencji Memory Studies Association w Madrycie (25–28 czerwca 2019). Magdalena Saryusz-Wolska (NIH), Sabine Stach (NIH), Hanno Hochmuth (ZZF Poczdam), Marcin Napiórkowski (UW), Rigels Halili (UW) i Adam Kola (UMK w Toruniu) dyskutowali o ekonomicznych aspektach przemysłu pamięci.  Podczas gdy większość debat na ten temat koncentruje się na symbolicznych i politycznych konsekwencjach wykorzystywania przeszłości w teraźniejszości, uczestnicy panelu omawiali problemy utowarowienia pamięci, wykorzystywania jej w kampaniach reklamowych i kontekstach biznesowych. Sprzedawanie i konsumowanie pamięci jest dziś bowiem zjawiskiem wykraczającym daleko poza przemysł turystyczny. Jak zatem handluje się historią? W jaki sposób przedsiębiorstwa używają jej w celu zwiększenia zysków? Kto produkuje pamięć?

Ze względu na specyficzne doświadczenia transformacji ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej uczestnicy dyskusji skoncentrowali się wybranych przykładach z regionu. Hanno Hochmuth przedstawił biznesowe zaplecze pamięci o upadku muru berlińskiego, Sabine Stach omawiała metody parametryzacji doświadczeń turystycznych w środkowo-europejskich miastach. Marcin Napiórkowski zaproponował pojęcie franczyzy jako kategorię do analizy popularnej pamięci o powstaniu warszawskim, Rigels Halili podsumował koszty zapoznawania się z dziedzictwem Bałkanów, a Adam Kola rozważył postkolonialne aspekty tych zjawisk. Dyskusję przygotowała i moderowała Magdalena Saryusz-Wolska.

10
gru
Wykład
Prof. dr hab. Jakob Vogel (Berlin/Paryż): Lost in Imperial Circulation? Alexander von Humboldt i cyrkulacja wiedzy o państwie między Europą a Ameryką Łacińską w XVIII i na początku XIX wieku
Czytaj więcej