Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950's to 1991)

W ramach wspólnego projektu „Wiedza bez granic" NIH w Warszawie, NIH w Moskwie i Instytut Orientu w Bejrucie realizują projekt badawczy pod tytułem „Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950's to 1991)”. Jego celem jest zbadanie – z perspektywy dziejów kultury i historii społecznej – stosunków naukowych między społeczeństwami byłego bloku wschodniego i Bliskiego Wschodu podczas zimnej wojny, kiedy tysiące studentów napływały do uniwersytetów i innych uczelni w krajach „realnego socjalizmu”.

W dniach 2-5 czerwca 2020 odbyły się warsztaty online członków projektu naukowego„Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950-1991)” współorganizowane przez Orient Institut w Bejrucie, DHI Warszawa i DHI Moskwa. W trakcie warsztatów uczestnicy projektu prezentowali wyniki swoich badań. Warsztaty trwały cztery dni i były podzielone na bloki tematyczne dotyczące studentów nauk społecznych i dziennikarstwa, studentów sztuk pięknych, badanych studiów przypadku w Turcji i Algierii,  badanych studiów przypadków w Iraku i Iranie, przepływów wiedzy i miękkiej siły (ang. soft power) państw zaangażowanych w wymiany akademickie. W trakcie warsztatów, dr Mustafa Switat wygłosił prezentację dotyczącą polsko-syryjskich relacji wiedzy i ich wpływowi na kształcenie studentów sztuk pięknych z Syrii w Polsce, a dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących roli wykładowców z Politechniki Wrocławskiej w tworzeniu i rozwoju Instytutu Architektury na Uniwersytecie Mosulskim. Warsztaty stanowiły okazję do dyskusji nad projektami poszczególnych członków zespołu oraz wypracowaniu wspólnych ram teoretycznych. W trakcie spotkania omówiono także dalsze zadania zespołu oraz plany dotyczące przyszłych publikacji, konferencji i wydarzeń publicznych.

25
sty
Wykład
Prof. Dr. Susanne Schattenberg: Leonid Brezhnev as Statesman and Performer
Czytaj więcej