Nowa publikacja: Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften?

Monografia Dariusza Adamczyka jest poświęcona zagadnieniu, czy użytkowanie metali szlachetnych w Europie Środkowo-Wschodniej (800–1200) podlegało logice politycznej, czy też było zgodne z pewnym wzorcem ekonomicznym. Czy zatem ich stosowanie ograniczało się tylko do ekonomii prestiżu i darów, komunikacji symbolicznej i handlu dalekosiężnego, czy też znajdowały się one w obrocie również w handlu lokalnym? Jak można „zmierzyć” stopień upieniężnienia i od kiedy można mówić o komercjalizacji? I wreszcie: czy monetyzacja była procesem linearnym, czy też charakteryzowała się raczej brakiem ciągłości?

Pierwsza część monografii rekonstruuje chronologię i geografię sieci redystrybucji srebra między Bagdadem a Szlezwikiem. W części drugiej jest mowa o zestawie wskaźników, służących do analizy poszczególnych regionalnych konstelacji i parametrów. Punktem wyjścia jest kilkaset znalezisk srebrnych skarbów oraz liczne pojedyncze znaleziska monet z osad, grodów i cmentarzysk, które odkopano lub przypadkowo odkryto w Europie Środkowo-Wschodniej i które są datowane na IX–XII wiek. Autor wnosi w ten sposób istotny, oparty na metodach interdyscyplinarnych wkład w analizę zarówno wzajemnych powiązań i oddziaływań między rozmaitymi podmiotami w zachodniej Eurazji, jak i form interakcji i komunikacji w łonie poszczególnych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej.

Dariusz Adamczyk:
Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800-1200), (= DHIW Quellen und Studien 38), Wiesbaden 2020, 306 s., 64,00 EUR (ISBN 978-3-447-11464-6).

23
wrz
Kolokwium
Aleksei Lokhmatov (Universität zu Köln): The Clash of Virtues: Polish Scholars and Public Debates under Socialism (1945 – 1956)
Czytaj więcej