Przyznanie nagrody Jabłonowskiego za rok 2019 w Warszawie

Za wybitne zasługi w dziedzinie polsko-niemieckich stosunków kulturalnych i naukowych prof. dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie 13.11.2019 roku została laureatką nagrody Jabłonowskiego za rok 2019. Uhonorowano zwłaszcza jej wyróżniającą się działalność w charakterze autorki, tłumaczki i redaktorki doniosłych prac z zakresu badań nad pamięcią. Medal przekazał prof. dr hab. Miloš Řezník, prezes Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich a laudację wygłosiła prof. dr hab. Izabela Surynt z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przyznając nagrodę Jabłonowskiego, Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich w Lipsku wspiera polsko-niemiecki dialog w sferze kultury i nauki. Co dwa lata wyróżnienie otrzymują naukowcy i publicyści z Polski i Niemiec, którzy wyostrzają spojrzenie opinii publicznej na swój lub sąsiedni kraj. Fundatorem pieniężnej części nagrody jest od 2009 r. Uniwersytet Lipski.

18
gru
Kolokwium
Frédéric Stroh (Université de Strasbourg): Strafverfolgung von Homosexualität in den angegliederten ostgebieten (1939-1945)
Czytaj więcej