Pojednanie jako koncepcja i kategoria nowoczesności. Konferencja w Paryżu

Konferencja „Pojednanie pomiędzy zapomnieniem a pamięcią. Dzieje dynamicznej koncepcji” w Niemieckim Instytucie Historycznym w Paryżu w dniach 20–22 listopada 2019 roku była poświęcona funkcjonalnym, semantycznym i symbolicznym aspektom kategorii pojednania i jej historyczności. Pogłębienie historyzacji było możliwe dzięki temu, że impreza skupiła się na XIX i pierwszej połowie XX wieku, podczas gdy większość dotychczasowych badań i refleksji koncentruje się znacznie silniej na epoce od końca drugiej wojny światowej. Co ważne, w tym kontekście udało się również poruszyć temat znaczenia pojęcia pojednania dla artykulacji i tworzenia nowoczesnych zbiorowych przynależności i tożsamości.

NIH w Warszawie był jednym z aktywnych partnerów konferencji. Dr Gintarė Malinauskaitė, kierowniczka filii warszawskiego NIH w Wilnie, przyczyniła się jako członek rady naukowej konferencji do tego, że w omawianej tematyce uwzględniono również perspektywy środkowo-wschodnioeuropejskie. W wykładzie wieczornym, który wpisał się zarazem w cykl wykładów czwartkowych (les Jeudis) NIH w Paryżu, dyrektor warszawskiego NIH prof. dr hab. Miloš Řezník omówił praktyki „przeprosin za »historyczną krzywdę« między pojednaniem a politycznym wykorzystywaniem historii w kontekście europejskim”. Odniósł się przy tym zarówno do wydarzeń z historii najnowszej, jak i do teraźniejszości. Prezentowana w wykładzie perspektywa nawiązywała tym samym do tematyki zespołu badawczego „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności”.

 

 

19
lut
Kolokwium
Patryk Michał Ryczkowski (Georg-August-Universität Göttingen): Zur Pragmatik der poetischen Heiligkeitskonstruktion von Jozafat Kuncewicz im Kontext der Kirchenunion von Brest (1596)
Czytaj więcej