Wystawa: Z Bliskiego Wschodu do bloku wschodniego – światy społeczne studentów podczas zimnej wojny

Międzynarodowa wystawa jest organizowana w ramach projektu Fundacji im. Maxa Webera „Wiedza bez granic” i została pokazana w Berlinie w czerwcu 2021 roku. Polską wersję będzie można oglądać w Warszawie od lutego 2022 roku.

Od wiosny 2019 roku zakrojony na szeroką skalę projekt badawczy „Wiedza bez granic: umiędzynarodowienie, usieciowienie, innowacje w Fundacji im. Maxa Webera i dzięki jej działalności” realizuje cel, polegający na eksploracji innowacyjnych dziedzin badań naukowych. Przedsięwzięcie sprzyja zarazem dalszemu umiędzynarodowieniu działalności Fundacji oraz przyczynia się do rozszerzenia sieciowej współpracy między instytutami Fundacji a partnerami zewnętrznymi. Projekt, finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), jest zaplanowany na razie na okres trzech lat.

Tytuł jest odzwierciedleniem zasadniczej idei projektu: pod hasłem „"Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950's-1991)” vom Orient-Institut Beirut in Kooperation mit DHI Warschau und DHI Moskau ”. Skupia się na wybranych przestrzeniach badań, które obejmują oprócz Europy takie kluczowe regiony jak Afrykę, Bliski i Środkowy Wschód oraz rejon Pacyfiku. Uczeni analizują je na nowo pod kątem ich dotychczas mało zbadanych stosunków naukowych, a także odnoszą do siebie wzajemnie. Projekt składa się z dwóch różnych modułów. Więcej informacji na jego temat można znaleźć tu.

Wystawa w Muzeum NRD w Berlinie:

https://www.ddr-museum.de/de/museum/veranstaltungen/im-zeichen-der-freundschaft-ausstellung

Wystawa „Z Bliskiego Wschodu do bloku wschodniego” Fundacji im. Maxa Webera pokazuje pierwsze rezultaty międzynarodowego projektu badawczego „Wiedza i stosunki naukowe w przestrzeni ideologicznej: mobilność i migracja studentów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do państw bloku wschodniego, 1955–1991”. Uczestniczą w nim Instytut Orientu w Bejrucie oraz Niemieckie Instytuty Historyczne w Moskwie i Warszawie. Zdjęcia i teksty pokazują zarówno studia, jak i życie studenckie oraz działalność polityczną gości z rejonu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Dyskusja panelowa w Berlinie:
https://www.ddr-museum.de/de/museum/veranstaltungen/gaststudierende-in-der-ddr

Prezentację wystawy w Warszawie zaplanowano w Muzeum Etnograficznym w 2022 roku.

21
wrz
Wykład
Dr. Ségolène Plyer (Straßburg): The Internationalization of Northeast Bohemia from the Second Half of the 19th Century to the 1920s
Czytaj więcej