Nowa publikacja: Iwona Dadej: Beruf und Berufung transnational

Pod tytułem Beruf und Berufung transnational. Deutsche und polnische Akademikerinnen in der Zwischenkriegszeit ukazał się tom 38 serii Pojedyncze publikacje Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Monografia jest poświęcona wielowymiarowym, uzupełniającym się wzajemnie przestrzeniom działania kobiet w środowisku akademickim oraz ich walkom o uznanie i równouprawnienie w Republice Weimarskiej i Drugiej Rzeczpospolitej. Funkcjonowały wówczas organizacje krajowe, takie jak Deutscher Akademikerinnenbund i Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem, ale również transnarodowe sieci współpracy.

Wychodząc od struktur krajowych w obu państwach, autorka analizuje (trans)narodowe działania i pokazuje, jak dynamiczne były transgraniczne interakcje osobiste i zawodowe. W sposób szczególny skupia się na pierwszych niemieckich i polskich prawniczkach, zorganizowanych w Deutscher Juristinnenverein i Stowarzyszeniu Kobiet z Prawniczym Wykształceniem. Kobiety w środowisku akademickim w okresie międzywojennym z polotem broniły swoich interesów, uprawiały dyplomację edukacyjną oraz politykę naukową uwzględniającą zagadnienia płci, a ponadto chciały promować porozumienie między narodami.

IWONA DADEJ studiowała historię w Krakowie i Fryburgu Bryzgowijskim, a obecnie jest pracownicą naukową w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Książka opiera się na jej pracy doktorskiej, złożonej w 2015 r. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.

fibre Verlag, Osnabrück 2019
357 stron, twarda oprawa, ilustracje
ISBN 978-3-944870-65-6
Redakcja tomu: Małgorzata Sparenberg

11
maj
Wystawa
Wystawa fotograficzna: Raport z oblężonego Miasta Czernihowa w OKF w Warszawie
Czytaj więcej