Nowa publikacja zbiorowa na temat władzy okupacyjnej

Niemiecki Instytut Historyczny prezentuje nowy tom wydawanych przez Fibre-Verlag pojedynczych publikacji. Wydana przez Jacka Młynarczyka książka przedstawia najnowsze wyniki badań naukowych dotyczących niemieckiej i radzieckiej władzy okupacyjnej w Polsce.

Polska była jednym z niewielu krajów, które podczas II. wojny światowej ucierpiały wskutek okupacji przez dwa systemy totalitarne. Zarówno narodowosocjalistyczne jak i radzieckie władze przyjęły za cel wymordowanie jak największej liczby polskiej inteligencji, zmianę na trwałe istniejących dotychczas stosunków społecznych i maksymalną eksploatację ekonomiczną zajętego kraju. W wyniku deportacji, masowych mordów, represji i akcji odwetowych prawie 4,5 miliona ludzi straciło życie, w tym 3 miliony polskich Żydów, którzy stali się ofiarami narodowosocjalistycznego ludobójstwa realizowanego w ramach „Rozwiązania ostatecznego kwestii żydowskiej”. Setki miast i miejscowości w Polsce zostało w wyniku działań wojennych całkowicie zniszczone. W książce, zainspirowanej konferencją, przeprowadzoną przez Niemiecki Instytut Historyczny wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w lutym 2005 w Poznaniu, naukowcy z Polski, Niemiec, Ameryki, Izraela i Federacji Rosyjskiej prezentują najnowsze wyniki swoich badań nad tym tematem. Przedstawiają przy tym założenia okupantów, podstawy wyzysku ekonomicznego, formy reżymu, reakcje okupowanej ludności, jak również reakcje mocarstw zachodnich.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej