Porządki konstytucyjne w okresie międzywojennym

W zabytkowych wnętrzach Vila Lanna, centrum konferencyjnego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, spotkali się 14 i 15 listopada 2022 roku uczestnicy konferencji „Constitutional Order in Post-Versailles Europe: Germany, Poland, Central and Eastern Europe, 1918–1939”. Imprezę zorganizowały wspólnie Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Polska Akademia Nauk w Warszawie i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Referenci z Albanii, Bułgarii, Niemiec, Włoch,typo3/ Łotwy, Litwy, Austrii, Polski, Rumunii, Słowacji i Czech dyskutowali z komparatystycznej perspektywy europejskiej oraz transnarodowej rozmaite, niekiedy specyficzne zagadnienia problematyki konstytucjonalizmu w okresie międzywojennym. Uwaga badaczy skupiała się na związku między powstawaniem nowych państw narodowych a sposobem rozumienia konstytucji (jako elementu tworzenia nowej państwowości), różnych funkcjach konstytucji i konstytucjonalizmu między demokracją, dyktaturą i autorytaryzmem oraz znaczeniu środków konstytucyjnych w regulowaniu stosunków narodowościowych i praw mniejszości. W dyskusjach uczestniczyli obaj członkowie zarządu – dyrektorzy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Cornelius Ochmann i Krzysztof Rak. NIH w Warszawie reprezentował Miloš Řezník. W przygotowaniu jest publikacja pokonferencyjna.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej