Oświadczenie Fundacji im. Maxa Webera

Polski polityk zakłóca wykład w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie

Stanowisko Fundacji im. Maxa Webera

Fundacja im. Maxa Webera (MWS) potępia atak na wspólne wydarzenie Niemieckiego Instytutu Historycznego i Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Polski polityk i poseł na Sejm dopuścił się tam siłowej ingerencji i aktów wandalizmu, powodując konieczność przerwania wykładu.

30 maja wieczorem uznany historyk prof. Jan Grabowski z Uniwersytetu w Ottawie miał wygłosić w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (NIH w Warszawie) wykład w języku polskim na temat „Polski (narastający) problem z historią Holokaustu” na wspólne zaproszenie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Z powodu siłowej ingerencji wykład musiał jednak zostać przerwany po mniej więcej dziesięciu minutach. Prezes Konfederacji Korony Polskiej i poseł na Sejm RP Grzegorz Braun wszedł do Instytutu, okazując swoją legitymację poselską, i doprowadził do przerwania imprezy. Aby uniemożliwić prof. Janowi Grabowskiemu wykład, uszkodził mównicę, mikrofon i laptopa.

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie należy do jedenastu zagranicznych instytutów Fundacji im. Maxa Webera. „Zagraniczne instytuty Fundacji przyczyniają się do tworzenia połączeń pomiędzy różnymi kulturami akademickimi i dają badaczom przestrzeń do swobodnej i pozbawionej przeszkód pracy nad swoimi tematami w inspirującym intelektualnie otoczeniu. Szczególnie ważny jest dla nich otwarty dialog z miejscowymi partnerami”. – oświadczyła prezes MWS prof. Ute Frevert. „Tak poważne naruszenie tej przestrzeni wolności w Warszawie budzi niepokój. Surowo potępiamy ten brutalny atak na wolność nauki i przekazujemy prof. Janowi Grabowskiemu, naukowcom z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz koleżankom i kolegom z NIH w Warszawie wyrazy naszej solidarności i wsparcia”.

Wykład prof. Jana Grabowskiego został wygłoszony w całości następnego dnia w pomieszczeniach Wydziału Historii na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Fundacja im. Maxa Webera – Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą (MWS) wspiera badania koncentrujące się w obrębie nauk historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturoznawstwa w wybranych krajach, a zarazem wzajemne zrozumienie. Obecnie utrzymuje na całym świecie jedenaście instytutów, a także inne grupy badawcze i biura. Dzięki swojej infrastrukturze Fundacja zapewnia doskonałe warunki do badań w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, realizowanych w bezpośredniej styczności z przedmiotami badań oraz poprzez wymianę rozmaitych perspektyw i podejść. 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH w Warszawie) prowadzi innowacyjne badania podstawowe, poświęcone polskiej historii w jej europejskim kontekście, a także dziejom stosunków polsko-niemieckich w pełnym spektrum chronologicznym i tematycznym. Instytut wspiera ponadto dyskurs w dziedzinie nauk historycznych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Od 2017 roku, Instytut wspiera także badania naukowe nad dziejami Litwy, Czech, Niemiec i Polski prowadzone w jego filiach w Wilnie i Pradze..

 

26
cze
Kolokwium
Ekaterina Oleshkevich (Bar-Ilan University, Israel): Baby farming in the Polish lands: moral economy and changing maternal perceptions
Czytaj dalej